ACM ICPC 2013-2014, NEERC, Northern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1SPb SU 4 (Kunyavskiy, Egorov, Suvorov)+
3:26
+
8:37
+1
178:54
+
20:53
+
40:41
+
56:04
+
11:47
+
75:40
+
283:30
+
97:31
+
47:43
+
144:26
12982
2SPb NRU ITMO 1 (Bardashevich, Minaev, Vasilyev)+
7:11
+
20:58
+
206:51
+
33:20
+
39:02
+
60:13
+
31:38
+
143:38
.+
240:03
+1
85:14
+
281:43
111165
3SPb SU 1 (Pyshkin, Smykalov, Andreev)+
5:01
+
14:48
+1
259:30
+
32:30
+
23:09
+
61:01
+
17:45
+
110:33
.+3
208:08
+2
130:43
+
289:58
111268
4SPb SU 2 (Simonov, Gordeev, Sayfutdinov)+
5:35
+
22:44
-9+1
79:22
+
39:17
+
94:15
+
40:38
+2
162:37
.+
236:51
+
57:42
.9794
5SPb SU 6 (Krachun, Kuzmina, Voronetskiy)+
18:37
+
31:59
.+
80:34
+
57:28
+1
115:06
+
47:08
+
221:19
..+
55:22
+
285:41
9929
6SPb NRU ITMO 2 (Komarov, Krotkov, Demianiuk)+
9:33
+3
34:55
+4
293:10
+
71:35
+
54:18
+
162:48
+1
50:05
+1
193:15
..+1
139:59
.91205
7SPb NRU ITMO 5 (Peresadin, Belonogov, Voit)+
7:01
+
17:58
.+
76:06
+
48:57
+
138:14
+2
55:24
+1
179:59
.-2+
35:19
.8615
8SPb SU 7 (Korystov, Demidov, Ryazanov)+
5:59
+1
20:02
.+
34:14
+
45:23
+
126:58
+
50:27
+
99:30
..+3
248:04
.8707
9SPb AU 1 (Sluzhaev, Krasko, Savinov)+
8:28
+
17:37
.+
41:01
+
58:00
+
133:29
+
47:33
+
231:49
.-5+4
198:04
.8813
10Petrozavodsk SU 1 (Shapovalov, Filev, Ioffe)+
4:44
+
17:13
.+
51:02
+
23:31
+
97:39
+
33:01
-12..+2
175:06
.7440
11SPb NRU ITMO 4 (Garder, Vedernikov, Kovsharov)+
7:45
+
15:30
.+1
94:45
+1
20:45
+
145:49
+1
30:51
-5.-2+1
158:19
.7549
12SPb NRU ITMO 12 (Alexandrov, Melnik, Tkachenko)+
8:02
+
24:56
.+1
70:39
+1
42:00
+2
142:57
+
30:15
...+
178:57
.7574
13SPb SU 5 (Polyanskiy, Savchenkov, Terekhov)+
8:23
+
24:52
.+1
122:20
+1
37:41
+
179:40
+
54:52
-11..+1
137:33
.7621
14Northern FU 2 (Dodin, Chesnokov, Popovich)+
5:09
+1
37:38
.+1
52:05
+
48:41
+
225:05
+
19:49
-2..+1
196:52
.7642
15SPb SU 9 (Vyuginov, Lizunov, Logunov)+1
28:48
+1
44:07
.+
109:19
+
60:23
+
150:03
+
65:50
...+2
198:48
.7734
16SPb NRU ITMO 6 (Gorokhov, Zamyatin, Filippov)+
6:07
+
19:49
.+3
207:28
+
32:15
+2
229:34
+
46:21
-1..+2
224:42
.7903
17SPb NRU ITMO 7 (Latyshev, Tomp, Itegulov)+
7:26
+1
35:49
.+
95:28
+1
53:44
+
219:24
+1
55:10
-5..+6
275:34
.7919
18SPb NRU ITMO 9 (Bisyarina, Shaykhutdinov, Muratov)+
14:08
+
39:11
.+
123:15
+
82:04
+1
251:57
+2
84:13
...+2
257:31
.7950
19SPb SU 3 (Ezus, Malinovskii, Novikov)+
7:37
+1
34:18
.+
62:19
+
16:22
+
212:00
+3
58:01
...+13
292:40
.71021
20SPb NRU ITMO 13 (Krasnokutskiy, Yakovleva, Shtefan)+1
13:54
+3
108:00
.+
86:14
+1
74:05
+1
264:57
+
98:55
...+5
220:42
.71083
21SPb SU 12 (Strukov, Gulikov, Loktev)+
4:35
+
25:50
.+14
297:45
+
33:34
+
114:20
+1
34:42
...+26
246:47
.71573
22SPb NRU ITMO 3 (Rubanenko, Podtelkin, Zban)+
4:20
+1
49:27
.+2
69:23
+1
56:57
+
93:21
+
25:36
-4..-14.6376
23SPb AU 2 (Kolganov, Velikiy, Ivanov)+
12:03
+1
38:39
.+3
125:52
+
80:04
+
272:43
+
58:04
-1....6665
24SPb SU 8 (Sulyagina, Yuryev, Melentyev)+
7:26
+1
30:51
.+3
246:58
+1
61:09
+
233:34
+1
46:53
...-10.6743
25Pskov SU 1 (Kovalenko, Barsuk, Petrova)+
7:29
+1
27:12
.-6+
65:56
+
245:23
+1
48:05
...+5
297:25
.6829
26Petrozavodsk SU 4 (Ermishin, Krasnov, Starkov)+
7:40
+
31:04
.+
115:39
+1
88:59
.+
53:07
-1..-1.5314
27SPb NRU ITMO 11 (Abdrashitova, Gizatullin, Tolstov)+
10:17
+
32:23
.+2
168:47
+3
71:36
.+
41:50
...-5.5422
28SPb SU 10 (Anikushin, Ivanov, Romanov)+
4:38
+
73:34
..+1
48:14
-3+1
75:36
...+3
160:22
.5460
29Pskov SU 2 (Dmitriev, Shalabod, Shantarin)+1
7:34
+
22:52
.+2
234:59
+1
46:10
.+1
61:05
-3....5470
30SPb NRU ITMO 8 (Chekmenev, Yaschenko, Semenov)+2
18:19
+
36:38
.+4
289:21
+
77:08
.+2
135:06
.....5715
31SPb SU 17 (Kruykov, Malyutin, Bezguzikov)+
17:07
+2
65:50
.+14
260:09
+
22:55
.+
73:53
.....5757
32SPb SU of Telecom 1 (Yastrebov, Kiselev, Tarasov)+4
26:28
+1
58:35
.+7
285:30
+1
84:47
.+1
98:38
.....5831
33SPb SPU 2 (Egorov, Serov, Kapralov)+
22:56
+4
224:54
.+1
269:24
+1
180:40
.+
34:57
.....5849
34SPb SU of Telecom 3 (Orlov, Veselov, Sholokhov)+
12:57
+1
113:07
.+13
295:10
+2
130:47
.+
62:58
.....5932
35SPb NRU ITMO 10 (Shatrov, Pecherkin, Katsman)+2
37:03
+5
121:25
.+
227:59
+1
155:23
-1+4
192:21
.....5972
36SPb NRU ITMO 15 (Kuznetsov, Zabashta, Kolobov)+
8:29
+1
24:04
.-1+
45:35
.+
67:44
...-11.4164
37Petrozavodsk SU 3 (Kukushkin, Podkopaev, Pyatin)+
11:19
+
56:57
.-9+
73:01
.+
33:44
.....4173
38SPb NRU ITMO 16 (Grachev, Panteleeva, Prokopenko)+
8:33
+
23:20
.-26+
39:20
.+1
91:10
.....4181
39SPb SU 14 (Korchazhnikov, Zherebtsov, Ulmashev)+
14:58
+
36:03
.-4+
92:21
.+
54:09
.....4196
40SPb NRU ITMO 14 (Dronov, Malashenkov, Isomurodov)+
6:18
+3
58:24
.-2+
35:17
.+
79:57
...-8.4238
41SPb Mining I (Vykhodtcev, Filianin, Ivanchenko)+
10:45
+1
58:32
.-2+
71:00
.+
85:23
.....4244
42SPb SU 20 (Evsyukov, Tsypushkin, Kluchikov)+2
28:46
+
54:52
.-3+
68:44
.+
73:39
...-7.4263
43SPb SU 18 (Izgin, Shigarov, Mikhaylova)+1
15:34
+
46:21
..+1
122:01
.+1
117:25
.....4360
44Northern FU 1 (Trubin, Vasyukov, Pestov)+4
44:23
+
67:11
.-9+2
105:29
.+
120:13
.....4456
45SPb SU 21 (Semak, Sekeresh, Surovikina)+
16:07
+1
114:28
.-2+1
204:37
.+2
139:54
.....4553
46SPb Mozhaisky MSA 1 (Stasuyk, Petrova, Harin)+1
14:52
+5
153:25
.-6+3
173:43
.+
100:34
-1.-1-1.4620
47SPb Mozhaisky MSA 2 (Kiselev, Scherbakov, Lukin)+2
34:10
+4
173:17
.-17+2
117:10
.+1
160:05
.....4664
48SPb SU 13 (Krivoshein, Amosov, Kuzmin)+1
25:41
+6
264:53
.-3+1
48:08
.+3
160:41
...-5.4717
49SPb SU of Telecom 2 (Karavaev, Gerkulesov, Kuleshov)+2
74:40
+1
144:02
..+1
204:54
.+
261:50
.....4763
50SPb SPU 1 (Vinokhodov, Tretiakov, Yurkin)+1
40:21
+8
159:39
.-7+6
205:44
.+
214:25
.....4918
51SPb SU 16 (Lysov, Maryufich, Bordynyuk)+
6:24
+
33:02
..+
43:42
.-34.....382
52SPb ETU 1 (Gribov, Chayka, Egorov)+
15:15
+2
100:51
.-4+1
137:12
.-3-2....3312
53SPb SU 11 (Kholod, Startsev, Selyukov)+1
75:25
+2
52:31
.-17+2
170:54
.-3.....3397
54SPb SU 15 (Prikhodko, Uramer, Grigorev)+1
25:50
+6
174:35
.-8-1.+
156:11
.....3495
55Petrozavodsk SU 2 (Korotkov, Drats, Gorodyskiy)+
27:10
+2
130:13
.-5-4.+6
220:50
.....3537
56SPb Mozhaisky MSA 5 (Ovchinnikov, Bobrov, Aniskovich)+5
279:35
-5.-7+
154:04
.+1
147:17
.....3700
57Russian S Hydromet U 2 (Basov, Oleg, Popov)+9
169:55
+
151:06
..-4.+
241:47
.....3741
58SPb SU 19 (Shchavelev, Proskurin, Kalinin)-3+2
162:51
..+4
246:56
.+
225:22
.....3753
59Russian S Ped U 1 (Korshunov, Ksenofontov, Herzen)+9
116:28
+1
96:34
..+3
296:13
.-5.....3768
60SPb U of Hum and Soc Sci (Fedorov, Golubev, Yashenko)+3
126:41
+2
230:41
....-2.....2456
61SPb Mozhaisky MSA 3 (Usmanov, Konyakhin, Sutorma)+9
298:16
+7
274:20
..........2892
62SPb ETU 3 (Kaluznii, Ivanov, Melnikov)+6
245:34
...........1365
63Makarov SU of Mar and IS 1 (Vasetsky, Buzikov, Pavlov)-7+10
207:02
..........1407
64Russian S Hydromet U 4 (Rumyantseva, Golodyaeva, Ponamarev)...-1........00
64SPb Mozhaisky MSA 4 (Busev, Kulikov, Mashkov)-3...........00
64SPb SPU 3 (Machtakov, Tretinnikov, Chakchurina)......-1.....00
64Makarov SU of Mar and IS 2 (Buharmetov, Maslov, Boriev)-11...........00
64Russian S Hydromet U 3 (Makhetov, Tkachev, Klyachin)............00
64SPb ETU 5 (Kostin, Isakov, Borisov)...-3..-2.....00
64SPb Mil I of Internal Troops (Dautov, Musatov, Tkachuk)............00
64Russian S Hydromet U 1 (Vinogradov, Korotkov, Abramov)......-6.....00
64Mikhailovskaya Mil Artillery A 1 (Nesterov, Popov, Kuznecov)-4-1..........00
64SPb Forest TA (Sokolov, Nikonova, Sidorov)............00
64SPb ETU 2 (Bulygin, Olchikov, Vahrushev)-7-2..-3.-1.....00
64SPb SU of Arch (Samokhin, Kharitonov, Viushkov)-4...........00
64Russian S Ped U 2 (Fedosov, Aleksina, Kadochnikov)-6-6..........00
64Mikhailovskaya Mil Artillery A 2 (Klimenko, Hlinin, Tatjanin)...-6........00
64SPb ETU 4 (Nagorny, Cherepkova, Kazachkova)-3.....-3.....00
Total runs1771671925411336152611171654
Accepted6161433562555914234
Rejected11610615221571197520131420
First Accept3:268:37178:5420:5316:2256:0411:4775:40283:3097:3135:19144:26
Last Accept298:16274:20293:10297:45296:13272:43261:50231:49283:30240:03297:25289:58