ACM ICPC 2014-2015, NEERC, Kazakhstan Subregional Contest, Practice Session

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1Nazarbayev University 2 (Zhaxybay, Kanapin, Dikhanov)+
14:58
+
57:00
.+
36:54
.-1+
22:36
.+
140:58
+1
95:21
+
233:53
7617
2Kazakh-British Technical University 1 (Nurmash, Utemuratov, Mussayev)+
16:06
+
37:15
.+
15:40
.-1+
23:28
.+
76:28
+10
186:05
+
233:47
7786
3Kazakh-British Technical University 2 (Orazbayev, Akhmetzhanov, Satybaldiyev)+
18:09
+
47:07
.+1
93:36
.-4+
24:37
.+
159:32
+2
227:32
+2
192:19
7860
4International IT University 1 (Kim, Dauirkhan, Chzhen)+2
21:48
+2
74:43
.+5
261:46
..+
30:47
.+
181:44
+2
186:28
+2
294:35
71307
5Kazakh-British Technical University 4 (Zhunussova, Dyussenaliyev, Dyussenaliyev)+
16:37
+
53:04
.+1
61:22
..+
16:23
.+
161:30
+1
209:27
-16556
6Nazarbayev University 3 (Serikov, Kassenov, Zarlyk)+
16:19
+
40:06
.+2
57:59
..+
23:40
.+
159:05
+5
243:50
.6678
7Suleyman Demirel University 4 (Issembergenov, Aimakov, Akhmetov)+
15:52
+
81:38
.+1
30:33
..+
35:23
.+3
227:34
.+1
245:48
6733
8Nazarbayev University 1 (Orynkul, Khaitov, Akzholov)+
16:43
+
63:52
.+2
121:04
.-1+
25:34
.+1
166:06
+4
271:46
.6802
9Nazarbayev University 7 (Mademikhanov, Muryshkin, Khagay)+
18:47
+1
133:40
.+
76:42
..+
39:29
.+1
195:53
+2
277:22
.6818
10Kazakh-British Technical University 15 (Ibraimov, Sultanov, Yesbolganov)+
15:32
+
95:54
.+3
113:26
.-1+2
38:36
.+
228:38
+
253:10
.6842
11Nazarbayev University 8 (Myrzakerey, Kalmurzayev, Adilbekov)+
15:13
+4
68:22
.+
95:06
.-1+2
63:37
-15+
151:16
+5
231:36
.6843
12Kazakh-British Technical University 3 (Amanov, Zhussupov, Aitzhan)+
22:50
+
71:28
.+2
60:27
.-4+
33:43
.+2
144:02
-12.5410
13International IT University 2 (Satylkhanov, Sultan, Mukay)+
15:05
+1
105:39
.+4
72:53
.-7+1
25:56
.+
241:35
-9.5578
14IITU 10: (Abuov, Narikbi, Tlegen) +
15:29
+
114:26
.+2
124:07
..+
38:29
.+3
253:57
..5644
15International IT University 3 (Magavina, Dushayev, Chesnokov)+1
41:43
+
118:09
.+
240:21
..+
47:32
..+2
191:10
-35697
16Kazakh NU: Kapezov, Dautalinov, Kovalev +3
57:44
+2
107:03
.+1
78:38
.-8+
115:21
.+2
230:02
-18.5747
17Kazakh-British Technical University 7 (Shalgymbay, Toremuratuly, Odilzoda)+1
64:42
+4
142:53
.+
91:52
.-1+
74:31
.+2
282:45
..5793
18Nazarbayev University 6 (Serekov, Nurgabylov, Khassenova)+
15:36
+9
176:34
.+1
218:27
.-2+1
25:40
.-14+3
200:25
.5914
19Kazakh-British Technical University 5 (Rahymbergenov, Seydazimov, Tolegenov)+
16:50
+2
110:14
.+2
71:31
..+
37:16
.-7..4314
20Suleyman Demirel University 2 (Abdraimov, Turapbekov, Nurgaziyev)+1
19:08
+1
121:02
.+2
86:15
.-2+
28:21
.-1..4334
21Kazakh-British Technical University 6 (Zhunussov, Erlanov, Adaev)+1
25:53
+6
147:14
.+
109:51
..+
42:01
.-5..4463
22Nazarbayev University 5 (Zhumanov, Muratov, Sariyev)+
18:41
+4
110:03
.-6..+
35:44
.-1+2
194:38
.4477
23Turan University 4 (Sharafudinov, Carp, Rose)+
48:34
+1
135:23
.+4
147:40
..+
81:03
.-6..4511
24International IT University 5 (Seitkozhaev, Kayranbay, Utemuratov)+1
18:09
+3
128:32
.+3
258:52
.-22+
27:33
....4571
24Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Sedyakin, Verzhbitski, Taskynov)+
49:47
+1
125:08
....+1
58:40
.+
299:07
..4571
26Kazakh National University named Al-Farabi 2 (Leskhanuly, Abiltaev, Jantassov)+
17:33
+
212:21
.+3
263:27
..+
42:16
....4594
27International IT University 7 (Eshmuhanbet, Nukhhan, Kidirali)+
32:18
+4
225:49
.+2
172:03
.-12+1
44:09
....4613
28Nazarbayev University 4 (Tailakov, Khalimov, Zhiyenbek)+1
45:39
+3
98:58
.-5..+
57:09
..+5
265:58
.4645
29Nazarbayev University 9 (Kalidolda, Ibragimov, Sailanbayev)+
17:49
+7
212:11
.+2
241:23
.-1+1
42:17
..-1.4712
30SDU: Aralov, Zhaksylykov, Tulebayev +
27:08
+
213:51
.+7
297:01
..+
46:38
....4723
31Suleyman Demirel University 1 (Seitov, Omarov, Zigangirov)+
15:08
+
97:17
.-4..+
43:48
....3155
32Kazakh-British Technical University 13 (Parshukov, Yerezhepov, Omarov)+
17:57
+2
113:32
.-2..+
44:05
....3214
33Kazakh-British Technical University 10 (Kairbekov, Khametov, Kabrash)+1
42:16
+3
123:14
.-5..+2
23:26
....3308
34Suleyman Demirel University 3 (Abilda, Madeniyat, Radolda)+
16:38
+5
147:24
....+1
42:48
....3325
35International IT University 8 (Shylmanbetov, Rustembekov, Kushibar)+1
49:34
-5.+2
160:44
.-1+
57:33
....3326
36East Kazakhstan State Technical University named D.Serikbaev (Sorokin, Mekhnin, Astafyev)+
24:23
..+1
279:26
..+
57:33
....3380
37Karaganda State Technical University 1 (Gekkel, Zalutskiy, Marushka)+
21:02
+5
229:26
.-6..+1
56:20
....3426
38Kostanay State University named A. Baitursynov 1 (Shimanskiy, Kairbekova, Ponomarenko)+
50:41
+2
260:40
.-7..+3
114:43
....3524
39Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Toktaganov, Amir, Shabkhatov)+2
36:03
+8
289:43
.-2..+2
66:59
....3631
40Kazakh NU Helpfull programmers: (Torekul, Mustafin, Kasymbek)+
231:13
+
282:11
...-3+
132:38
....3645
41Kazakh NU VTiPO: (Makhambetkul, Beysenaly, Muhtarov) +1
238:09
+
261:04
....+1
144:46
....3683
42Kazakh NU: Alipbek, Kasym, Kuanyshbekov +
27:06
..+16
294:22
..+3
77:23
....3778
43Kazakh-British Technical University 8 (Dagzhan, Kaisabekov, Yesbolatov)+
34:46
-1...-2+
67:25
....2101
44Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Abaiuly, Zhuravskaya, Kamalbekov)+
90:09
.....+
20:05
....2110
45Kostanay State University named A. Baitursynov 2 (Polenko, Galikhanov, Arkhipov)+
45:21
..-3.-2+
76:48
....2121
46Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Shoketayeva, Taranov, Zhussupov)+
17:51
-4.-2..+3
49:46
....2126
47Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Pashovkin, Rybalchenko, Utyuganov)+1
47:08
-2.-2..+
60:50
....2127
48Kazakh-British Technical University 9 (Prenov, Baygereev, Zhidilov)+
54:12
..-9..+
74:40
....2128
49Karaganda State Technical University 2 (Penner, Slepenkov, Kudryashov)+
43:41
....-6+
90:27
....2133
50Kazakh NU: Yessenkozha, Kapoldayev, Alpar+1
53:39
..-5..+
65:13
....2138
51Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Kydyrbaiuly, Bekesh, Syzdykov)+1
27:52
-5.-1..+2
66:17
....2153
52Kazakh-British Technical University 11 (Salmenbaeva, Oteu, Amirzhan)+2
45:39
..-3.-2+
69:46
....2154
53Taraz State University 1 (Kuntubaev, Pan, Shardarbekov)+1
28:22
-8....+2
75:15
....2163
54Kazakh National University named Al-Farabi 1 (Saliyeva, Ussan, Dadykina)+
26:24
-5...-1+3
96:12
....2182
55Kazakh NU Null Pointer: (Shkorin, Musabayev, Sabirova) +
158:14
-2.-2..+
118:16
....2276
56Kokshetau State University named Sh. Ualikhanov (Balapayev, Ibragimov, Zub)+1
80:59
....-3+2
145:45
....2285
57Karaganda State Industrial University (Kochetkova, Kayupov, Trunev)+1
98:13
..-6..+5
80:30
....2298
58Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Omirzak, Nikita, Artem)+
60:42
..-1..+6
133:04
....2313
59Kazakh-British Technical University 12 (Dulatov, Kenzhegaliyev, Bekbergen)+2
91:12
..-1..+3
138:58
....2329
60Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 2 (Kirzneva, Popov, Negmatov)+1
44:19
..-5.-4+4
218:52
....2362
61West Kazakhstan Agrarian Technical University (Mukhambetov, Jumagaliyeva, Jumabekova)+1
153:33
.....+
215:07
....2388
62Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Meldebekov, Safaev, Serdaliev)+6
231:51
-1.-1..+
83:18
....2434
63International IT University 4 (Mukhtarkhanuly, Abdrashin, Imankarim)+4
153:08
..-2.-3+8
117:51
....2510
64Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 4 (Vinyarskaiya, Shipovalov, Pokudin)+1
242:34
.....+4
190:46
....2532
65Kazakh National University named Al-Farabi 5 (Akzhan, Kaldan, Bolatov)+10
155:11
..-2.-3+6
139:50
....2614
66Kazakh National Technical University named K. Satbaev 1 (Aubakirova, Ponomarev, Onaibay)+
98:38
....-6-4....198
67Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Kabdysalyam, Amanbayev, Mukhametkali)+2
86:26
..-1..-9....1126
68Karaganda State Technical University 3 (Muldash, Butov, Strelkov)+
281:20
....-3-7....1281
69Kyzylorda State University named Korkut Ata (Muratuly, Abdikaiyrov, Shakir)+3
281:16
..-13..-1....1341
70Taraz State University 2 (Alipbekov, Sharifulin, Dabyr)+8
228:15
.....-11....1388
71Kazakh National Technical University named K. Satbaev 3 (Turysbekov, Nurhamit, Abiyev)-2..-1..+12
190:33
....1430
72Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 1 (, Nurtaza, Frolov)-3..-1.-1.....00
72Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 3 (Vasin, Osipov, Aliyev)...........00
72Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 5 (Mingazov, Tynyshbek, Tamtenov)...........00
72Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 6 (Muratkhan, Zhadyrassynov, Zharkimbaev)...........00
72Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 7 (Kurbashev, Zenchenko, )...........00
72Atyrau Engineering Humanities Institute (, Kim, )...........00
72Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Galy, Shagiev, Nazarov)...........00
72Innovative University of Eurasia (Vatachshuk, Vervekin, Dukachev)-7..-3..-1....00
72International IT University 6 (Telegin, Koldeybekov, Asanov)...........00
72International IT University 9 (An, Korovkin, Bakin)...........00
72Kazakh Economic University named after Turar Ryskulov 1 (Rakhimzhanova, Ibray, Utegenova)...........00
72Kazakh Economic University named after Turar Ryskulov 2 (Daurenbekov, Turekulov, )...........00
72Kazakh National Technical University named K. Satbaev 2 (Kossynbay, Turemuratov, Seilov)...........00
72Kazakh National Technical University named K. Satbaev 4 (Popov, Nursilinova, Haimov)-5..-4..-3....00
72Kazakh National Technical University named K. Satbaev 5 (Kurov, Kulahmet, Zaurbek).....-5.....00
72Kazakh National Technical University named K. Satbaev 6 (Urkeev, Mataeva, Amraev)......-1....00
72Kazakh National Technical University named K. Satbaev 7 (Zhanat, Kadyrbekova, Adilbekov)...........00
72Kazakh National University named Al-Farabi 3 (Sharibekov, Kutlymurat, Zhanibek)...........00
72Kazakh National University named Al-Farabi 4 (Rymgazhinov, Yerdesh, Baitalassova)-1..-1..-1....00
72Kazakh National University named Al-Farabi 6 (Beksultan, Azamat, Sagindik)-2..-3..-4....00
72Kazakh National University named Al-Farabi 7 (Yerdesh, , )...........00
72Kazakh-British Technical University 14 (Sabyr, Batkaev, Ismail)...........00
72Turan University 1 (Kurnikov, Rakhimi, Lukomskiy)...........00
72Turan University 2 (Polyarush, Zavyalov, Zayavlenskikh)...........00
72Turan University 3 (Gorbatyuk, Pak, Balashov)-1-1-1-1-1-2..-1-1.00
72Kazakh-British TU 8: (Akzholtai, Kaisabekov, Esbolatov) ...........00
72Turan VTiPO: (Zayavlenskih, Polyarush, Zavyalov) ...........00
72...........00
Total runs19815412171126209186810115
Accepted70390300066017145
Rejected1281151187112614318518710
First Accept14:5837:1515:4016:2376:2895:21192:19
Last Accept281:20289:43297:01218:52299:07277:22294:35