ACM ICPC 2017-2018, NEERC, Kazakhstan Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1Kazakh-British Technical University 1 (Zhussupov, Amanov, Aman)+
9:07
+
43:28
+
25:56
+
144:07
+1
10:03
+
110:55
+4
263:07
+
49:20
+3
177:31
+
59:09
+
17:45
+1
86:08
121172
2International IT University 1 (Satylkhanov, Sultan, Kim)+
8:42
+1
56:52
+2
41:31
+
194:55
+
4:58
+3
204:15
-3+
109:13
+2
132:08
+
71:16
+
51:21
+1
58:36
111108
3Nazarbayev University 1 (Kalmurzayev, Ilyassov, Aitzhanov)+
16:03
+
24:04
+
82:43
+
185:11
+
9:28
+
171:46
.+
111:21
+
202:06
+
51:46
+1
37:09
+3
154:33
111122
4International IT University 2 (Kabdygali, Tussupbekov, Oral)+
15:22
+2
130:31
+3
188:03
+
235:15
+
5:14
+
218:56
.+
168:35
+
154:21
+1
117:27
+
28:10
+2
226:33
111644
5Nazarbayev University 13 (Orynkul, Khaitov, Sariyev)+
20:38
+
43:25
+
216:05
+2
262:25
+
10:32
+1
243:54
.+1
298:07
+
158:38
+1
94:39
+
57:57
+2
233:12
111774
6Kazakh-British Technical University 4 (Temir, Mussinov, Aitzhan)+
20:18
+1
111:20
+
70:45
+
257:42
+
13:08
+
166:50
.-3+
206:54
+
96:01
+
43:45
+2
246:10
101288
7Kazakh-British Technical University 2 (Bolatbekov, Kenen, Okapova)+
20:49
+
111:31
+
59:03
-4+
7:02
+1
234:46
.+1
184:04
+
70:40
+1
86:40
+
41:52
.9872
8Kazakh-British Technical University 5 (Kali, Omarov, Nuptebek)+1
15:21
+
70:42
+
83:05
+
195:37
+
20:05
-1..+
123:06
+6
161:39
+2
46:01
+2
155:52
91088
9Nazarbayev University 2 (Kalidolda, Muryshkin, Mademikhanov)+
40:01
+1
135:54
+
226:58
.+
32:52
+
193:24
..+
113:20
+2
246:36
+
25:04
+1
76:13
91166
10Nazarbayev University 15 (Manabayev, Mukanov, Abdrakhman)+
47:24
+
108:52
+1
88:12
-2+
14:02
+3
171:08
.+1
229:13
+
223:04
+
129:20
+
59:42
.91168
11Kazakh-British Technical University 3 (Amanov, Prenov, Kurmasheva)+
6:36
+1
30:31
+
94:30
.+
12:02
+1
213:36
..-5+
74:54
+
42:10
-97511
12Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Zhussupov, Duisenbayev, Yessenbayev)+
12:00
+
70:57
-1.+
17:56
+
270:12
..+
161:29
+
118:56
+
42:57
.7690
13Suleyman Demirel University 2 (Zharkyn, Seitov, Zigangirov)+
31:05
+
129:47
+1
134:15
.+
14:28
-4..+
273:22
+1
59:42
+
75:32
.7755
14Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Bekmaganbetov, Askergali, Sharipov)+
19:05
+
112:30
+
186:42
-1+1
38:16
..-2+
151:59
+1
227:43
+1
120:21
.7913
15International IT University 3 (Auganov, Moldagaliyev, Abdrashim)+
13:13
+2
224:21
+4
162:27
.+
4:31
-1..+
283:50
+7
233:42
+1
113:21
.71312
16Kazakh-British Technical University 9 (Tulebayeva, Akhanov, Rakhmetov)+
36:22
+
107:07
+
70:47
.+1
19:21
....+2
170:28
+1
94:28
-96576
17International IT University 15 (Bahodur, Hlynovskiy, Kabdoldin)+
35:59
+2
212:33
+
138:06
.+
22:09
....+1
281:45
+1
70:53
.6838
18Kazakh-British Technical University 13 (Seydazimov, Bolatov, Burumbay)+
96:16
+1
207:12
+1
156:59
.+1
75:58
....+
204:19
+
107:24
-36905
19Kazakh-British Technical University 17 (Kurmanbay, Temirbay, Ormanov)+
22:45
+2
161:48
+
58:31
.+
11:52
...-2-2+1
112:53
.5424
20Nazarbayev University 4 (Asmatullayev, Khassen, Iyembergen)+
21:34
+1
118:59
-5.+2
30:03
...+
228:28
.+
59:17
.5516
21International IT University 11 (Berdaulet, Abdrakhman, Sarsenov)+1
20:36
+1
158:49
-6.+1
8:57
...+
218:46
.+1
104:34
.5588
22Kazakh-British Technical University 8 (Zhengissov, Afiev, Yersultan)+
15:27
+3
271:14
..+
26:18
...+
206:41
.+
77:42
.5655
23Kazakh-British Technical University 6 (Zhangbyrbayev, Seitzhan, Okas)+
16:15
+2
165:19
..+
8:04
...+
111:53
-2-3+5
257:07
5697
24IITU IITU (Mursaliev, Askaruly, Abdykalam)+
27:58
+
195:20
..+
16:18
...+
274:09
.+1
200:37
.5732
25Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Makatova, Yerzhanov, Kunakbayev)+
12:44
+4
164:53
..+
27:37
...+
248:26
.+2
204:23
.5775
26Kazakh-British Technical University 10 (Tulepbayev, Bakytbek, Sissengali)+
42:01
+
230:45
..+
18:18
.....+
119:29
.4409
27Nazarbayev University 19 (Amangeldiyev, Sagynov, Mukashov)+
21:05
+1
228:04
..+
30:49
.....+
114:24
.4413
28Nazarbayev University 17 (Azimkhan, Zhilibayev, Babanov)+
31:28
+1
196:54
..+
59:45
.....+
119:26
.4425
29Kazakh-British Technical University 14 (Ospanova, Yesbay, Beshimov)+
19:08
+5
224:21
-4.+
29:48
.....+
72:30
.4444
30Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Ponamaryov, Azatov, Vagner)+
72:07
...+
52:47
...+
123:34
.+
207:56
.4454
31Suleyman Demirel University 3 (Nadyrmagambet, Tursynbek, Orazgalieva)+2
41:55
+2
235:38
..+
19:21
.....+1
139:01
.4534
32Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Gazizov, Bolotnikov, Korobov)+2
24:47
+1
194:52
-1.+2
88:09
...+2
228:46
.-5.4674
33Suleyman Demirel University 1 (Gabdrash, Yerlan, Lekerov)+
53:33
+7
281:14
..+3
41:16
.....+4
143:10
.4798
34Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering 1 (Sarsenbek, Kassanov, Zhantileuov)+
12:28
...+
22:10
...-3.+1
110:41
.3164
35Nazarbayev University 8 (Amantayev, Semedyarov, Sovetov)+
18:14
-2..+1
60:02
....-4+
116:47
.3214
36International IT University 12 (Zharzhanov, Makazhanov, Mtsbek)+
18:22
+3
166:57
..+
43:51
....-1..3287
37Karaganda State Industrial University (Kim, Prokhorovich, Yusupov)+
16:06
.-2.+5
78:01
....-2+1
135:22
.3349
38ENU technotise (Zakrikchinov, Abdikalikova, Tileubergenov)+
40:14
..-3+
94:42
...+
237:05
...3371
39јзор – јхай KazNU (Kasymbek, Mustafin, Kenzhebek)+
19:40
+
184:25
..+5
71:40
.......3374
40Eurasian National University named L.N. Gumilev 6 (Sultan, Nurbek, Kundebekov)+1
33:12
...+
139:35
...+
214:51
...3406
41Nazarbayev University 14 (Shakipov, Turysbek, Sakenov)+2
23:43
+1
298:55
..+
40:40
...-1.-1.3421
42Pavlodar State University named S. Toraigyrov 2 (Sadullaev, Zhussip, Zhakupov)+
51:59
...+
160:22
...+
222:26
..-43433
43Kazakh National University named Al-Farabi (Aldiyarov,Zhassuzak)+1
52:56
...+
93:37
...+
273:15
...3438
44Kazakh-British Technical University 22 (Zhandaulet, Almakhanov, Telzhanov)+
95:12
+1
267:00
..+3
84:05
....-1..3526
45Kazakh-British Technical University 16 (Balzhanov, Ayapbergen, Smailov)+
34:58
..-1+
14:14
.....-1.248
46Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering 2 (Amangos, Junebayev, Aitbayev)+
42:44
...+
7:56
.....-3.249
47Kazakh-British Technical University 23 (Karasayev, Oral, Absatov)+
29:53
...+
39:38
.....-8.268
48Kazakh-British Technical University 19 (Gamidov, Usmanova, Kalkaman)+
59:01
...+
24:03
.......283
49Kazakh-British Technical University 12 (Ikram, Balabek, Maimash)+
59:32
...+
27:05
....-5..286
50Nazarbayev University 10 (Smagulov, Ilyas, Tarpanov)+2
31:52
...+
22:59
....-18..293
51SDU 8 SDU (Yeskhat, Kabirov, Nassibullina)+
82:03
...+
20:59
....-2-1.2102
52Kazakh-British Technical University 11 (Ilessov, Utebaliyev, Safargaliyev)+1
14:55
...+2
39:06
.....-1-12113
53Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 1 (Bakijev, Usserbaev, Bolatov)+
44:19
...+
83:44
....-4..2127
54Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Taspolat, Usen, Seydulla)+1
33:52
...+1
73:34
.......2146
55Kaznu29 KazNU (Otepov, Makazhanov, Salimzhan)+2
57:02
..-2+1
36:57
..-2....2153
56ENU VTPO (Nagmetulla, Orynbassar, Pulanbekov)+
112:04
...+
42:27
....-3.-22154
57Easy rouhol 18 IITU (Fazylzhan, Nurtugan)+
18:04
...+2
99:26
.......2157
58Kazakh-British Technical University 24 (Tuchashvili, Khan, Mun)+
54:45
...+
113:47
....-12..2167
59Nazarbayev University 5 (Yeltayev, Duimagambetov, Zhanbek)+
58:27
-4..+1
90:58
.......2168
60Nazarbayev University 7 (Kuanyshbay, Dairabay, Toktasynov)+2
29:31
-2..+1
85:41
.....-5.2174
61Kazakh-British Technical University 18 (Borash, Ualibekova, Zhanaikhanov)+2
89:49
...+
47:04
.....-4.2176
62IITU IITU (Almurzaev, Suleimen, Salmetov)+2
43:46
..-2+
104:33
.....-2.2187
63AAN KazNU (Batyr, Paizov, Amanbay)+1
103:05
...+2
59:21
..-1.-11..2222
64Nazarbayev University 3 (Madi-Alisher, Nabiolla, Mussa)+1
37:45
...+3
107:22
.......2224
65Eurasian National University named L.N. Gumilev 5 (Babylbek, Nogayev, Khamza)+1
46:26
...+2
151:59
.......2257
66International IT University 13 (Erkinbay, Karimbayev, Darmesh)+
43:27
...+4
137:41
.....-7.2260
67International IT University 14 (Omarbek, Madiyarov, Abilassanov)+3
108:32
.-1.+3
46:23
.....-2.2274
68Karaganda State Technical University 1 (Kim, Velinskiy, Lavrik)+
165:05
-5..-2-2..+
110:06
...2275
69Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Damysbek, Zhumagaliyev, Manakbayev)+2
138:36
...+2
59:36
.......2277
70Nazarbayev University 12 (Serikbulatova, Baktygaliyev, Gait)+
12:49
...+2
226:34
....-3..2278
71Kazakh National University named Al-Farabi (Zhakparov, Abilov, Yerimbetov)+2
43:51
...+
214:53
.......2297
72Kazakh-British Technical University 15 (Ilessov, Kassymov, Toguzbayev)+1
28:58
.-1.+5
153:51
.......2301
73Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Dairbekova, Utaraliyeva, Rashiden)+
36:30
..-1+4
223:18
.......2339
74International IT University 6 (Bolatzhanuly, Balamanova, )+
81:44
...+7
207:41
.......2428
75ENU 1 (Gabiden, Bailov, Aldongarov)+3
99:33
...+2
235:14
.......2434
76Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 2 (Isabekov, Ovezov, Nuraliyeva)+1
176:56
...+3
197:16
.....-1.2453
77Nazarbayev University 9 (Kurmanbek, Amangeldiyev, Turlin)+
26:53
...-5...-4...126
78Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Islyamov, Abdilmanov, Kurmangaliyev)+
60:24
...-6.......160
79Kazakh-British Technical University 20 (Issimova, Mautkazy, Zhumabaeva)-3...+
77:40
.......177
80Suleyman Demirel University 4 (Ormanali, Kuralsynov, Zhetenov)-1...+
80:14
......-1180
81Pavlodar State University named S. Toraigyrov 3 (Myssak, Myssak, Ilyas)+
125:01
...-1.......1125
82Suleyman Demirel University 7 (Koishybay, Les, Yeleubaev)-4...+1
138:09
.....-1.1158
83JiLLzay KazNU (Tasbolatov, Ertuyak, Zhekin)....+
176:36
.......1176
84Kazakh National University named Al-Farabi (Agabekov, Orakov, Serikov)+5
100:21
...-1.......1200
85Kazakh National Technical University named K. Satbaev (Murzayev, Salambaev, Botaguzov)-6...+5
116:06
.......1216
86Kazakh National University named Al-Farabi (Zharymbatova, Akashayev, Duisenbayev)-2...+6
145:01
.......1265
87Mandarin KazNU (Muhambetov, Zhunisbek, Zhandos)+5
185:12
...-40..-3....1285
88ENU2 (Babkenov, Rakhmankulov, Boranbay)+4
232:18
...-5.......1312
89International IT University 4 (Gaziz, Bakiyev, Rakhmanberdiyev)+6
207:20
...-12.......1327
90Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Tolepbergen, Demirsoy, Ozer)+7
232:08
...........1372
91ENU1 (Nurarys, Isilbayev, Shaimurat)+7
246:06
-1-1-1-4.-1-2-1-1.-11386
92Nazarbayev University 16 (Kontorbayev, Tuleuov, Kassenov)-10...+8
257:31
.......1417
93International IT University 5 (Tsay, Kim, Jalankuzov)............00
93International IT University 7 (Atabayev, Sarabay, Nurmoldanov)............00
93International IT University 8 (Bermaganbetov, Balatursynov, Tolegenov)............00
93International IT University 9 (Sultan, Kelgenbaev, Raykul)............00
93International IT University 10 (Yechshan, Sambay, Amirova)-3...-9.......00
93Karaganda State Technical University 2 (Kolesnikov, Bezdelov, )-1...-1.......00
93Kazakh National University named Al-Farabi (Aisariyev, Musabek, Ospan)-1...-20.......00
93Kazakh-British Technical University 21 (Alipbayev, Kuandyk, Kokpanbayev)............00
93Kazakh-British Technical University 25 (Abylkasymov, Zhumagali, Alimbayeva)............00
93Narxoz University 1 (IOLCHU, Mordacheva, Shirokov)............00
93Narxoz University 2 (Markabayev, Mambetkulov, Beibitova)............00
93Narxoz University 3 (Seitqamzanov, Turlybekov, Kharakozha)-4.....-1.....00
93Nazarbayev University 6 (Sabyrov, Suleimenov, Khuzyakhmetova)-3...-8.......00
93Pavlodar State University named S. Toraigyrov 1 (Efremov, Sabitov, Rakhimbekov)-1...-1.......00
93Suleyman Demirel University 5 (Syzdyk, Abdilkakov, Amankul)............00
93Suleyman Demirel University 6 (Babahan, Abdinazarov, Orynbasar)-1...-7.......00
93Taldykorgan Politechnic College (Sailaukhan, Sharipkhanov, Erzhanov)............00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 3 (Miroshnikov, Simonov, Kyzdarbekov)....-1.......00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 4 (Zinnatullin, Kurmashev, Sagundykov)............00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 5 (Eroshkin, Meils, Timuruly)............00
93Kazakh National Technical University named K. Satbaev 2 (Jumatinov,,)............00
93Kazakh National University named Al-Farabi (Kissymova, Seilhanova)-2...-2......-100
93Kazakh National University named Al-Farabi (Sagingaliyev, Melis, Seidilda)-3...........00
93Turan University (Amanzholov, Khalikov, Chizhov)-1...........00
93Team 17 IITU (Akniet, Talapova, Kenes)........-1...00
93Asd Power IITU (Omerbayev, Abdurahmanov, Abdulkhairov)-1...........00
93KazNU мех-мат KazNU (Adilkhan, Meirambek, Turganbai)....-8.......00
93Bolashak KazNU (Amangeldi, Dayarbek, Kadirbekov)........-16...00
93Predator KazNU (Aimukhanov, Muptykhan, Kazakbay)....-2-1......00
93Nazarbayev University 18 (Yerzhanov, Dunembay, Pashar)............00
Total runs223975226347291124831159960
Accepted85361878311272818349
Rejected1386134192641891755976551
First Accept6:3624:0425:56144:074:31110:55263:0749:2070:4051:4617:4558:36
Last Accept246:06298:55226:58262:25276:35270:12279:47298:07286:19281:45207:56257:07