ICPC 2021–2022, Kazakhstan Regional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLMN=Time
1International IT U: SuperNoVa (Shormankhan, Altynbekov, Kuanyshbay)+
10:23
+2
28:18
+
66:01
+2
219:06
-1+
252:27
.+
42:43
..+3
46:59
+3
57:59
+
163:43
.91083
2Nazarbayev U: 1 (Batyrkhan, Omarov, Aldazharov)+
7:05
+
18:43
+1
93:54
+
212:47
...+1
70:03
.+1
254:22
+2
94:53
+
41:07
+
274:27
.91163
3Kazakh-British TU: Don't panic (Kaisar, Aimagambetov, Safargaliyev)+
9:10
+
32:36
+
91:21
+9
279:41
...+
61:17
.+2
185:15
+1
138:15
+2
83:01
+
241:31
.91399
4Astana IT U: 1 (Kamzabek, Kyzyrkanov, Muratov)+
6:22
+
17:15
-12+
92:24
.-6.+
14:49
.-2+1
72:01
+1
52:06
+
199:34
.7492
5International IT U: set (Ibraim, Niyazbekov, Botakanov)+
14:07
+1
30:58
+3
177:13
-1...+
60:29
..+2
164:43
+
41:22
+
218:51
-37824
6Astana IT U: 2 (Ybraiakhyn, Abilgaziyev, Maulen)+
7:21
+1
51:06
+2
238:26
....+
75:21
..+
106:25
+2
91:13
+3
293:05
.71021
7Astana IT U: 4 (Mazhiken, Khabdtashit, Khodzhabekov)+
8:30
+2
44:49
+1
201:00
....+
49:25
..+9
299:14
+1
34:29
+
263:52
.71158
8Kazakh-British TU: Sᴬᵁ Bᴼᴸᵂᴵ (Madibek, Khibadullin, Altybay)+
6:29
+
21:54
+2
288:20
.-19..+
15:41
..+1
65:28
+
23:33
..6478
9Nazarbayev U: 5 (Armandiyev, Ibrayev, Shinbay)+
12:31
+
27:06
+
165:01
....+2
47:02
..+3
137:45
+
59:36
-3.6547
10Nazarbayev U: 2 (Yussupov, Kozhakhmet, Saparbek)+
9:32
+
16:01
+1
55:08
.+4
283:32
..+
45:04
..-10+1
52:26
..6580
11International IT U: ur mamaso (Soldatbay, Manashov, Mazylo)+
13:03
+1
36:23
+6
194:16
-9...+1
66:47
..+2
47:33
+3
76:00
-7.6692
12Suleyman Demirel U: 1 (Maskeugaliyev, Kenes, Kozhakov)+
8:31
+1
23:27
-2-1-1-1.+
92:52
..+
195:18
+
39:59
..5377
13Kazakh NU: 1 (Sattarkulov, Mambetniyazov, Asuov)+
9:27
+1
33:55
+
163:52
....+1
72:57
..-6+1
104:48
..5441
14Suleyman Demirel U: 2 (Nurgaliyev, Manap, Akhmetkerey)+
6:05
+3
56:44
-8-1-1-1-1+
64:28
-1-1+4
120:33
+4
44:57
-1-15510
15Nazarbayev U: 3 (Bauyrzhanuly, Turysbek, Gallam)+
14:05
+4
42:20
+5
299:32
....+1
57:30
..-7+
63:20
..5675
16Nazarbayev U: 4 (Suiirkhanov, Kontorbayeva, Ussoltsev)+
18:10
+4
59:59
+1
288:51
....+
68:36
..-9+
161:33
..5694
17International IT U: AbDiAl (Kambar, Srazhov, Rakymberdi)+
13:18
+3
97:54
.....+
32:48
..+1
252:03
+6
168:35
..5762
18Kazakh-British TU: Kazakh Mafia (Myeiram, Dauletov, Nurtayev)+1
40:35
+2
55:42
.....+1
82:14
..-10+7
190:50
+
264:42
.5851
19Kazakh-British TU: N^3 (Yerkenov, Kodirkulov, Zhumashev)+
19:26
+
41:50
-11....+
59:49
...+
72:21
..4191
20Astana IT U: 5 (Seitbayev, Issaliyev, Kemelkhan)+
17:50
+1
45:45
.....+1
65:51
..-9+
81:37
..4248
21Astana IT U: 3 (Yessengeldi, Alimkhan, Beisenkhan)+
10:42
+1
39:37
.....+
17:33
..-3+4
118:08
..4284
22Kazakh-British TU: Permission denied (Issenbayev, Bazarbekov, Zhumash)+
16:08
+
27:58
-5....+1
117:41
...+2
77:04
..4297
23Kazakh-British TU: Pi is here (Kabyl, Ayupov, Mukhambetov)+1
27:09
+1
31:54
.....+
129:06
.-1-6+1
52:05
..4299
24Kazakh-British TU: LaGoona Goo (Zhamauov, Adelov, Zhanibek)+
8:35
+2
36:33
-5....+
214:53
..-3+2
70:59
..4408
25Kazakh-British TU: AC+1 (Merezhko, Valikhan, Kurmash)+1
16:16
+6
167:01
-1....+
74:42
..-2+
66:48
..4463
26Kazakh NTU: 1 (Makhsumov, Turganbayev, Nuali)+1
24:48
+
76:41
-2....+
109:08
...+2
196:26
..4465
27Kazakh NU: 2 (Zhylkybayev, Tileubek, Muratbekov)+
18:03
+3
102:20
.....+
125:48
...+
181:34
..4486
28Nazarbayev U: 6 (Bekmukhanbetov, Kairatbek, Satkan)+2
19:56
+
45:44
.....+1
156:17
...+4
128:02
..4488
29Nazarbayev U: 8 (Saiyngali, Saduakhas, Tarikh)+1
18:43
+3
72:22
.....+3
98:42
..-7+4
118:15
..4526
30Astana IT U: 6 (Aliaidar, Biakhmet, Bekmukhanbet)+
9:35
+
26:34
.....+1
63:55
..-4+13
240:15
.-34618
31Astana IT U: 8 (Toktassyn, Omirzak, Nurske)+1
19:30
+2
111:27
.....+5
280:43
...+3
176:32
..4806
32International IT U: 9 (Ramatdinov, Muslimov, Kassymbekov)+
9:18
+9
159:05
.....+2
242:45
..-7+2
203:18
..4873
33Kazakh NU: 3 (Yergesh, Zhanseit, Zhumagaliev)+
21:29
+13
222:32
.....+1
185:08
...+6
260:29
..41088
34Kazakh NTU: 2 (Makhmut, Sagyndykova, Uyabayeva)+
18:48
+1
52:56
-5....+
88:17
...-2..3178
35International IT U: 13 (Shakieva, Mikhalko, Semeikhan)+
32:03
+4
174:21
.....+
51:21
-1..-2..3337
36Nazarbayev U: 11 (Muzhubayev, Amangeldiyev, Kovalchuk)+
8:43
+2
40:39
........-15+4
269:36
..3437
37Kazakh-British TU: Yet another team (Zhumalin, Akhmetov, Turgyn)+
10:53
+4
70:01
........-2+5
197:25
..3457
38Suleyman Demirel U: balmuzdaqtar (Zhanedilov, Dauletbayev, Baigarayev)+
20:46
+6
271:35
.....+
136:06
...-1..3547
39Kazakh NU: 4 (Tulepbergen, Kyrykbay, Zhaksylyk)+
20:42
+4
254:04
.....+4
190:08
...-6..3624
40Astana IT U: 9 (Tangiyev, Anapin, Ismagulov)+
22:17
+25
173:14
.....-7...+11
289:46
..31204
41Suleyman Demirel U: #7 (Maraimov, Alibekuly, Toktassynuly)+
19:11
-6.....+1
87:48
...-5..2126
42Suleyman Demirel U: Multi_team (Akhmet, Timuruly, Tazhibay)+1
21:32
-3.....+
117:43
...-4..2158
43Kazakh-British TU: Ruiners team (Murzabek, Nishonov, Cherniyazov)+
79:40
-10.....+
117:08
......2196
44Kazakh-British TU: PeaK (Aip, Valikhanov, Iskakbay)+1
41:25
+4
81:21
.........-8..2222
45International IT U: 7 (Zhetpisbaeva, Pazyl, Amantaev)+
24:37
+3
202:27
-2....-1......2286
46Astana IT U: 7 (Zhasulanov, Kadirgali, Nespayev)+1
23:17
+10
79:31
.....-11...-12-9.2322
47International IT U: 10 (Abdukarimov, Kuat, Begildayev)+
17:16
......+5
219:13
...-2..2336
48International IT U: 12 (Dalabay, Kinash, Bogenbayev)+5
104:42
-21.....+
140:18
...-3..2344
49Kazakh-British TU: l33thax0r (Slamkul, Zhumash, Baizhanov)+7
119:36
-2.....+16
275:32
......2854
50International IT U: 8 (Zaitov, Kairolla, Gultayev)+
21:08
..........-2..121
51Suleyman Demirel U: #1 (Assentay, Zhumagaliyev)+
34:30
-7.....-2...-1..134
52* Almaty U PowEng&Tel: KEKteam (Telbaeyva, Daniar)+
44:03
-2.....-3......144
53Almaty U PowEng&Tel: 1 (Bakdaulet, Temirlan, Myassyugin)+
50:59
-6.....-1......150
54International IT U: 6 (Oxumbayev, Zhuasbay, Urnesh)+2
23:55
-5.....-9......163
55International IT U: 15 (Abdolla, Bolatov, Sultan)+
69:46
.............169
56International IT U: 11 (Kurjiyeva, Mukametali, Kurenshe)+1
54:26
-7.....-1-1..-1..174
57International IT U: 5 (Yerulan, Rsaliyev, Kenesbekov)+2
43:24
-5.....-1......183
58Karaganda STU: 1 (Dipner, Gorbunov, Kaliev)+
96:22
-51.....-14......196
59International IT U: 14 (Yesilbay, Mateyev, Shataev)+
103:27
......-1......1103
60International IT U: 17 (Kurmanbay, Kaliyev, Nurdinova)+
131:10
.............1131
61International IT U: 16 (Baimbet, Alibek, Adilkyzy)..............00
61* Almaty U PowEng&Tel: 2 (Aibek, Aldazhar, Abylai)-12-1............00
61* Suleyman Demirel U: fitnessmens (Zhumash, Saparbay, Kulmanov)..............00
61Karaganda STU: 2 (Ivankin, Muravlev, Marat)-1.............00
61* Almaty U PowEng&Tel: 3 (Dilara, Aiym, Abay)..............00
Total runs125306922728111149410147187327
Accepted62431341104502133680
Rejected6326379232710110448134151247
First Accept6:0516:0155:0892:24283:32252:2714:49185:1546:5923:33163:43
Last Accept154:39271:35299:32279:41283:32252:27285:35254:22299:14289:46293:05