ICPC 2022–2023, Kazakhstan Regional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLMN=Time
1Kazakh-British TU: DeoxyriboNucleic Acid (Tursynbay, Altybay, Kanatuly)+
7:17
+
45:43
+
18:53
+1
238:32
+
22:08
+6
240:33
.....+
24:54
+1
66:00
+
11:33
9831
2International IT U: IITU: Aztec Gods of fitness (Ibraim, Shormankhan, Altynbekov)+
7:47
+1
78:43
+
16:11
+
212:53
+2
190:44
+4
297:48
.....+
15:46
+
87:04
+
8:47
91050
3Astana IT U: AITU 2 (Oralkhanov, Maulen, Biakhmet)+
7:35
+2
46:32
+
29:35
+1
272:48
+1
196:41
......+
55:07
+
114:44
+
8:11
8807
4Nazarbayev U: wf or gf? (Omarov, Batyrkhan, Aldazharov)+
9:19
+
116:51
+
26:49
+1
206:33
+
253:42
......+
29:00
+1
147:46
+
13:30
8839
5Astana IT U: AITU 1 (Kamzabek, Aliaidar, Muratov)+
7:50
+1
95:18
+
23:56
+
161:20
+
277:04
....-9.+4
47:59
+4
191:01
+1
11:08
81012
6Kazakh-British TU: Unexpected (Aimagambetov, Khibadullin, Kaisar)+
15:58
+3
122:23
+
32:52
+2
162:04
-2-1...-11.+
32:13
+2
116:52
+
47:04
7666
7International IT U: IITU: Defective Memory (Kapitov, Srazhov, Botakanov)+
10:51
+
65:14
+
23:07
-2+1
241:10
......+3
43:58
+3
178:15
+
9:24
7709
8Nazarbayev U: Bludnitsy (Turganov, Shinbay, Maksotov)+1
8:03
+2
46:44
+
15:41
+2
239:47
-1-3.....+
27:03
+6
172:27
+
13:42
7740
9Nazarbayev U: NU 1.1 (Turysbek, Bauyrzhanuly, Gallam)+
10:17
+1
137:06
+
23:06
+2
294:43
-1......+
44:34
+4
287:03
+
26:51
7961
10Nazarbayev U: The Glider (Yussupov, Zhumagazyuly, Amangeldiyev)+
11:44
+
115:13
+
31:53
+
234:23
.-1.....+6
85:54
+4
222:49
+1
46:58
7964
11Suleyman Demirel U: SDU 1 (Tastan, Maskeugaliyev, Kozhakov)+
9:32
+
140:04
+
21:55
+
279:26
-1......+19
75:44
+
193:55
+
14:21
71111
12Kazakh-British TU: LaGoona Goo (Zhanibek, Zhamauov, Bazarbekov)+
10:37
+
122:23
+
37:37
+1
190:23
.......+
58:28
-5+1
23:00
6480
13Kazakh-British TU: Should you be here? (Zhumalin, Issenbayev, Turgyn)+
9:45
+3
293:51
+
43:43
+
115:56
.......+
48:04
.+2
13:17
6621
14Astana IT U: AITU 3 (Ybraiakhyn, Nurske, Abilgaziyev)+
9:30
+5
148:23
+
38:02
........+
36:07
+
260:34
+1
22:17
6633
15Kazakh-British TU: Undertrained (Ayupov, Kabyl, Mukhambetov)+
8:13
+
159:56
+
28:30
+4
291:53
.....-1.+1
45:23
.+
15:45
6646
16Kazakh-British TU: Guardians16 (Saduakhas, Kalmakhan, Qarazhan)+
11:25
+1
196:46
+
59:27
+
295:22
.......+2
89:34
.+2
30:16
6780
17International IT U: IITU: Akvelon Team (Niyazbekov, Kassymbekov, Tastanov)+
13:31
+
123:33
+
30:26
........+
45:53
+14
296:48
+
16:02
6803
18International IT U: IITU: ur mamaso (Manashov, Soldatbay, Mazylo)+
13:58
+13
250:26
+
32:29
+1
292:09
-1......+
26:20
-7+1
17:02
6930
19Nazarbayev U: Please, relocate randomly. (Taniyev, Tarikh, Saiyngali)+
13:56
+9
289:35
+
55:32
.-3+1
264:44
.....+
84:49
.+1
26:20
6951
20International IT U: IITU: Yerzhan is power (Sailaubay, Khamza, Bogenbayev)+
15:30
+1
117:35
+
37:04
........+
46:42
.+
20:11
5255
21Kazakh NU: KazNU - Solo (Asuov, , )+
13:46
+1
131:29
+
28:07
........+1
34:54
.+
15:23
5261
22* Kazakh-British TU: BlackTigers (Kurmanbek, Duisengaliyev, Daminov)+
8:32
-3+
46:02
.+
119:35
......+
58:06
.+2
22:51
5293
23Kazakh-British TU: Div3O (Dalabay, Kurmash, Merezhko)+
8:46
+2
176:42
+
26:31
..-4...-3.+
42:25
.+
9:55
5301
24Nazarbayev U: NU (Zeineken, Armandiyev, Sakenuly)+
14:28
+
76:10
+
50:31
-1.......+2
48:29
.+2
57:01
5325
25Astana IT U: AITU 4 (Mussabay, Tleuzhan, Zhonkebayev)+
11:26
+3
140:40
+
38:57
........+
62:49
.+
18:10
5329
26Suleyman Demirel U: SDU 5 (Mustakhov, Baigarayev, Kenes)+3
16:40
+
109:11
+
41:37
........+3
56:21
-2+
11:48
5353
27Kazakh-British TU: My lonesome cowboy (Safargaliyev, , )+1
10:01
+1
139:48
+
56:58
........+1
73:12
.+
17:11
5355
28Suleyman Demirel U: Kak dela v ka4alke, pasany? (Beisenkhan, Beisenbay, Nyshanbay)+
7:35
+4
145:13
+
43:33
........+1
55:22
.+2
24:10
5414
29Nazarbayev U: Kumys Power (Aimenov, Bolatov, Rakishev)+
10:38
+
169:57
+
41:08
.......-3+4
112:19
.+
27:51
5439
30Astana IT U: AITU 5 (Yessengeldi, Khodzhabekov, Khabdtashit)+
10:40
+3
223:24
+
43:18
.-4......+1
47:27
-1+1
22:42
5445
31Kazakh-British TU: 73 (Zhumash, Aip, Amandykuly)+
8:58
+5
290:45
+
61:04
........+1
106:42
.+
46:56
5631
32Astana IT U: AITU 7 (Talipov, Duisenbek, Sigayev)+
8:13
+2
274:52
+
53:52
........+8
115:25
.+
28:33
5678
33Nazarbayev U: notcrng (Tasmukhanov, Rzagaliyev, Nazymkhan)+
19:17
+4
273:16
+
163:17
........+4
159:08
.+
20:32
5794
34Nazarbayev U: BTR (Khismet, Mukhatbekov, Kabizhanov)+
13:42
-5+
25:23
........+
40:11
-1+
11:47
489
35Suleyman Demirel U: SDU 3 (Serik, Amanzholov, Yerkebayev)+
11:59
-1+
36:37
........+1
56:04
.+
27:01
4150
36Kazakh-British TU: 1FIT (Zhumashev, Saduakhassov, Ospan)+
12:34
-5+
61:22
........+1
81:18
.+
24:10
4198
37Karaganda SU: Baikadam (Radolda, Radolda, )+
32:47
-7+
51:00
........+
60:57
.+1
42:00
4205
38Astana IT U: AITU 6 (Seitbayev, Issaliyev, Kemelkhan)+1
13:47
-1+1
41:32
........+
89:52
.+
26:31
4209
39International IT U: IITU: Kurenshe (Kurenshe, Rakymberdi, Shakiyev)+
12:50
-7+
43:43
........+1
91:33
.+1
24:08
4210
40Nazarbayev U: po prikolu (Bekmukhanbetov, Ashirbek, )+2
18:47
-2+
31:13
....-1...+1
59:22
.+2
21:25
4229
41Nazarbayev U: R-A-N (Shanazarov, Magauin, Jussupov)+
18:59
-2+
52:51
..-1.....+1
123:02
-2+
24:19
4237
42Suleyman Demirel U: SDU 2 (Zhanibekov, Bekkhozha, Manatbek)+
17:08
.+
70:49
........+
129:22
.+
27:57
4243
43Nazarbayev U: futari (Orynbay, Amanzholuly, Tegistay)+1
24:50
-4+
45:38
........+
102:10
-1+1
55:34
4266
44Kazakh NU: KazNu 2 - SEN (Kyrykbay, Tulepbergen, Zhaksylyk)+
13:39
.+
61:41
........+3
119:03
.+
19:46
4272
45* Kazakh-British TU: MentoSaurs (Baitukenov, Svanov, Zhetessov)+
10:28
.+
46:25
......-2.+3
132:40
.+1
58:39
4326
46Kazakh-British TU: N^3 (Yerkenov, Karibek, Mombekov)+
17:50
.+
132:52
........+1
99:54
.+3
61:32
4389
47Nazarbayev U: Creeps (Mukayev, Fazyl, Tleuliyev)+1
29:48
.+
98:13
........+
164:44
.+1
62:46
4393
48Kazakh NTU: SU#I (Uyabayeva, Khalmatay, Sarsen)+2
137:03
-3+
91:45
........+1
148:11
.+
67:05
4503
49* Kazakh-British TU: Dai Bog 1 Esep (Tileukhan, Agadilkhan, Manapaly)+
16:23
.+
95:14
........+7
221:56
.+
49:41
4521
50* Kazakh-British TU: Zadry (Kalmukhambet, Polatkhan, Madiyarbek)+
22:04
.+3
115:14
........+4
188:09
.+
77:58
4542
51Nazarbayev U: davAI (Ussoltsev, Ten, Kairatbek)+
55:28
.+2
261:16
........+2
148:54
.+2
34:48
4618
52Kazakh-British TU: Nameless (Nurbek, Kenen, Issayev)+
35:16
-1+3
106:56
........-3.+
55:03
3256
53Almaty U PowEng&Tel: AUPET-3 (Ruslan, Pak, Erasyl)+
21:19
.+
183:51
....-2.....+1
37:32
3261
54Kazakh NTU: SU#II (Makhmut, Bekmagambet, Adaskhan)+
27:19
.+1
141:20
........-6.+1
69:59
3277
55* Kazakh-British TU: 1Mac (Faizolla, Khairullin, Khalel)+
33:21
.+
117:35
........-5.+1
109:53
3279
56Kazakh NU: KazNu 3 - DAD (Alpamys, Duisenov, Toxanbayev)+
49:32
.+
71:43
........-2.+1
209:34
3349
57Almaty U PowEng&Tel: AUPET-200 (Abay, Aibek, )+1
55:47
-2+
159:05
-2-1-1-1-2-2-1-1-1-1+2
131:35
3405
58Yessenov Caspian SU: RAY (Khaldar, Ualikhan, Kudaibergen)+1
46:37
.+2
242:47
..........+
62:23
3410
59Kazakh-British TU: Leviosa (Omarova, Mukhambetova, Tashimov)+
16:41
.+
191:12
........-2.+6
120:02
3447
60Suleyman Demirel U: Vitamin C (Stanbek, Maksotov, Bazarbayev)+6
42:04
..........+2
204:56
.+1
105:27
3531
60Nazarbayev U: MountEtna (Bolat, Kudaibergenov, Yessentay)+
108:31
.+
253:25
........-1.+1
150:45
3531
62International IT U: IITU: Dream Team (Yeskermes, Abdukarimov, Kuat)+
44:58
............+
72:28
2116
63Suleyman Demirel U: SDU 4 (Maratov, Shakirzhanuly, Yerman)+2
20:01
.-1........-3.+2
37:41
2137
64Nazarbayev U: AAA (Yeltay, Rakhmashev, Rakhman)+
48:57
............+
119:54
2167
65Karaganda STU: KTU 1 (Ostapenko, Sozykin, Khamitov)+
15:54
.-1........-3.+4
73:56
2168
66Almaty U PowEng&Tel: AUPET-1 (Myassyugin, Assaubayev, Serik)+
70:23
............+1
93:30
2183
67Kazakh NTU: SU#III (Ramazan, Sagyndykova, Makhsumov)+2
78:31
............+
99:15
2217
68Astana IT U: SAT team (Kyzaiymbek, Kabdesh, Nabu)+
66:36
............+1
185:14
2271
69Yessenov Caspian SU: Triple A (Talapov, Zhamel, Zhakhan)+1
281:58
............+4
234:38
2615
70Narxoz U: Jusy do IT (Stamshal, Musirmankul, Ayupova)+
16:45
............-9116
71Narxoz U: Cobra (Nakabil, Zhanibekkyzy, Alimzhan)+
43:09
............-1143
72* Astana IT U: E.M.I. (, , )+1
130:26
.............1150
73Yessenov Caspian SU: BAN (Kanglybay, Gabdeshov, Belassar)..............00
73Yessenov Caspian SU: NDR (Chirchikbayev, Dyussebayev, Baibolova)..............00
73Yessenov Caspian SU: BYB (Samatov, Siteshev, Tolegen)-2.............00
73* Kazakh NTU: SU# (Kuanysh, , )..............00
73* Kazakh-British TU: One problem (, , )..............00
73Karaganda STU: KTU 2 (Marat, Ivankin, Akimov)-25-3............00
73Kazakh-British TU: Together (Yergesh, , )..............00
73Nazarbayev U: NU 1.1 (Turysbek, , )..............00
73Nazarbayev U: NU 1.1 (Turysbek, Gallam, )..............00
73Nazarbayev U: The Glider (Yussupov, , )..............00
73* Suleyman Demirel U: SDU 3 (, , )..............00
73* Astana IT U: S.A.D. team (Ashkenov, Shamatau, Мауленов)-5............-200
73* Narxoz U: Narxoz 1 (Mirkasimova, , )..............00
73Nazarbayev U: Everest (Bolat, Kudaibergenov, Yessentay)..............00
Total runs1511477835252515227416874147
Accepted733261157300000521370
Rejected78115172018221522741166177
First Accept7:1745:4315:41115:5622:08240:3315:4666:008:11
Last Accept281:58293:51269:42295:22277:04297:48221:56296:48260:24