ICPC 2023–2024, Kazakhstan Regional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLM=Time
1IITU: KAZAKHSTAN (Popov, Zimanov, Zimanov)+
11:16
+1
285:51
+1
65:47
+
17:51
+
106:26
-2+
115:34
-4+
170:20
+
74:01
+
27:38
.+1
22:39
10952
2Nazarbayev U: AITPAU (Shinbay, Maksotov, Ashurov)+
2:38
-8+
275:16
+
19:21
+1
55:22
.+
86:05
-1+
134:38
+
72:31
+
25:25
.+
9:31
9697
3Kazakh-British TU: DAG (Tursynbay, Kanatuly, Topuria)+
4:36
-4-5+
19:15
+1
122:53
-1+
53:47
.+4
284:50
+
43:22
+
29:41
.+1
26:55
8700
4AITU: jau jurek 3 bala (Biakhmet, Oralkhanov, Kamzabek)+
8:43
+3
122:43
.+
25:53
+2
209:35
.+3
85:46
-3-6+
87:46
+
34:42
.+
31:29
8761
5IITU: Black Hole Overflow (Shormankhan, Kapitov, Srazhov)+
13:41
-10.+2
53:49
+2
189:20
.+1
135:34
.+3
263:17
+
72:18
+
13:58
.+
15:18
8913
6Kazakh-British TU: Miracle- fan club (Bekmurzin, Merezhko, Aspandiyarov)+
6:06
-4.+
23:28
+3
183:05
.+1
138:10
.+7
284:40
+
120:29
+
33:46
.+1
18:28
81045
7Kazakh-British TU: The Last Dance (Aimagambetov, Nurtayev, Zhumashev)+
4:32
-1.+2
163:46
+5
147:07
.+1
131:47
.+
234:07
+2
181:15
+
32:06
.+
25:32
81117
8Nazarbayev U: 1 (Turysbek, Perdebay, Zharylgamyssov)+
4:16
..+
28:09
+6
260:40
.+
156:49
.-2+
148:32
+
24:33
.+1
16:31
7776
9IITU: Shelek (Rakymberdi, Urnesh, Altynbekov)+
14:13
..+6
126:19
+7
235:03
.+1
217:27
.-7+
74:07
+
93:21
.+1
26:16
71085
10Kazakh-British TU: The CodeFather (Khibadullin, Kaisar, Kurmash)+
2:45
..+
20:02
-12-1+
142:59
.-6+
78:33
+
41:35
.+1
31:12
6334
11AITU: Momentum (Issayev, Muzhikov, Serikbay)+
11:43
..+
12:10
-1.+1
108:03
-1-14+2
65:59
+
46:53
.+1
50:13
6372
12SDU: Egoisto (Zhanibekov, Amangeldin, Ibodullayev)+
3:04
..+
22:31
-7.+2
146:44
..+1
80:48
+
28:26
.+1
15:40
6374
13AITU: Moment (Abilgaziyev, Ybraiakhyn, Nurske)+
19:47
..+
31:50
-13.+
161:35
..+1
71:17
+
39:18
.+1
28:19
6389
14AITU: prep (Talipov, Aliaidar, Aitkazy)+
10:42
..+
43:28
-3.+
184:14
..+1
116:21
+
50:11
.+1
23:56
6466
15Nazarbayev U: On the border (Zhumagazyuly, Abdi, Aimenov)+
4:47
..+
12:52
..+
161:45
.-19+1
194:46
+
24:32
.+2
43:44
6498
16Nazarbayev U: AMA1 (Mukhamejan, Kalbiat, Jumadildayev)+
23:57
..+2
72:09
-5.+
90:15
.-17+1
176:38
+
39:12
.+1
29:01
6509
17Kazakh-British TU: Esep shygar, Abilay!!! (Ayupov, Bakhtiyar, Dalabay)+
4:32
..+
15:59
-1.+2
281:08
..+
123:15
+
50:55
.+1
80:20
6613
18SDU: Happy Last Dance (Kenes, Baigarayev, Mustakhov)+
8:37
..+2
77:39
+3
229:14
....+1
114:23
+
66:33
.+1
17:31
6651
19Kazakh-British TU: O(team) (Pimonov, Kalimullin, Popov)+
5:39
-2.+3
123:31
.-1+
255:07
..+
126:44
+
92:50
.+3
31:32
6752
20Nazarbayev U: Polski bóbr (Amangeldiyev, Dautbek, Yesmukhanov)+
4:59
..+
14:08
+2
213:54
...-3+2
202:12
+
74:47
.+5
110:03
6797
21* Unrated: 1 ()+
27:00
..+
37:23
-39.+3
287:18
..+2
121:14
+
84:51
.+5
49:01
6805
22Nazarbayev U: bs (Ualiyeva, Abuov, Kenzhebayeva)+
5:31
..+
22:07
+1
225:27
....+
167:31
+
59:49
.+4
254:44
6832
23Kazakh-British TU: Doner guys (Kabyl, Bazarbekov, Mazhiken)+
5:27
..+
78:57
-3....+
132:32
+
68:26
.+
21:53
5304
24Kazakh-British TU: NAOSYA (Amankulov, Olzhabay, Amankulov)+
3:35
..+
15:32
..-2..+2
175:08
+
62:32
.+1
38:54
5353
25Nazarbayev U: Kalpak (Kairatbek, Bekmukhanbetov, Suiirkhanov)+
38:40
.-1+
40:26
-4....+
163:30
+
48:59
.+2
36:08
5365
26AITU: Adina Fan Club (Zhonkebayev, Tleuzhan, Mussabay)+
16:28
.-3+
31:09
..-4..+1
182:39
+
87:19
.+1
27:04
5383
27KazNTU: SU #1 (Ibraim, Beisenkhan, Batyrkhan)+
10:18
..+1
21:50
-2.-2..+4
136:28
+
53:02
.+
69:07
5389
28AITU: tbd (Tolegen, Manap, Suprunov)+
10:31
.-4+
38:21
.....+2
251:46
+
22:51
.+
34:12
5395
29Kazakh-British TU: Retak Runners (Torekeldi, Mustafa, Mussin)+
3:34
..+1
82:06
..-2..+
107:38
+
75:31
.+1
92:44
5399
30Kazakh-British TU: Guardians (Kalykul, Saduakhas, Zhanserkenov)+
3:21
..+1
64:20
.....+
203:43
+
104:50
.+
27:51
5421
31SDU: AIM (Sakenuly, Bekkhozha, Manatbek)+
17:11
..+
17:17
..-4..+3
242:20
+
57:08
.+
45:59
5438
32Kazakh-British TU: Fast & Furious: The last ride (Nurligenov, Turgyn, Zhumalin)+
1:51
..+2
51:17
..-5..+
253:10
+
64:20
.+2
34:02
5483
33AIU: apartment 196 (Sybailas, Yerezhepov, Yessengeldi)+
11:50
..+1
34:16
..-3..+
170:28
+
77:32
.+4
109:00
5501
34SDU: InParis (Kozhakov, Maskeugaliyev, Serkebay)+
4:38
..+
78:29
-12-1-4..+4
259:59
+
73:45
.+1
24:39
5538
35Kazakh-British TU: Bugbusters (Daminov, Kurmanbek, Amandykuly)+1
11:02
..+1
46:14
-4-1...+
269:44
+
111:11
.+
64:51
5541
36Kyzylorda SU: StackUp (Baltabayev, Barzuyev, Turusbek)+
3:54
..+
39:09
-1....+
160:39
+1
112:10
.+6
105:21
5559
37Kazakh-British TU: Unpredictable (Karibek, Yerkenov, Madiyarbek)+
9:52
..+1
34:32
-1....+6
272:00
+
52:59
.+2
55:32
5602
38IITU: ur mamaso (Mazylo, Soldatbay, Manashov)+2
37:38
..+2
88:26
-8....+
175:13
+
49:11
.+4
103:33
5612
39Kazakh-British TU: Intension (Kalmukhambet, Tileukhan, Polatkhan)+
10:48
..+1
46:29
.....+1
216:56
+4
139:37
.+3
60:12
5651
40Eurasian NU: Winter (Rakutin, Bakhytov, Kuttymbek)+
29:25
..+
35:06
.-2-10..+8
203:29
+1
124:17
.+3
26:51
5657
41* Unrated: 3 ()+
101:14
..+
130:30
.....+2
189:47
+
151:50
.+
142:44
5753
42IITU: Anyone (Issenbayev, Shakiyev, Niyazbekov)+
11:02
..+
39:35
.-2...-2+
52:09
.+
25:11
4127
43* KazNU: 1: Antihype (Asuov, , )+
11:04
..+
26:55
.....-2+
45:15
.+1
37:58
4139
44AITU: Ctrl+Alt+Compete (Nevezhin, Ubaidullauly, Zholtaev)+
11:40
..+1
35:41
.....-5+
97:11
.+1
71:48
4254
45Kazakh-British TU: Tipa teama (Ibray, Syrlybay, Ashirbekov)+
8:46
..+2
70:35
.....-6+1
94:04
.+
31:07
4263
46KazUTB: Фруктовый Салат (Zeineken, Gallam, Bauyrzhanuly)+
4:43
..+1
86:58
..-3...+1
117:05
.+2
36:03
4323
47Nazarbayev U: HE TEM∏EPATYPb (Tasmukhanov, Nazymkhan, Rzagaliyev)+
19:52
..+4
155:41
.....-13+
38:02
.+1
32:33
4344
48ABU: Bandit (Alzhanov, Murmokhombetov, Yerkimbekov)+
34:47
..-5.....+1
166:27
+
71:20
.+2
31:13
4362
49AITU: BBC (Aukatov, Shakaryan, Rakhimbayev)+
18:47
-1.+
154:10
.....-5+
95:09
.+4
67:37
4414
50IITU: 6 (Mukhtarkhanov, Bogenbayev, Zhuasbay)+1
16:36
..+4
53:15
.....-9+
129:13
.+4
103:48
4481
51IITU: Digital Ninjas (Akhulbay, Kim, Semenov)+
13:15
..+
258:01
.-1...-1+1
117:03
.+1
99:06
4527
52KazNU: 2: Tomas Shelby and other gypsies (Khamzin, Toxanbayev, Alpamys)+
13:08
.-7+3
115:26
.....-4+2
159:47
.+4
72:09
4539
53Kazakh-British TU: Random1 (Svanov, Toleu, Zhabagin)+
14:13
..+2
294:23
......+
31:31
.+2
135:30
4554
54Nazarbayev U: NaN cats (Konstantinov, Barko, Kontorbayeva)+
3:10
.-1+
287:58
......+
166:02
.+3
54:23
4570
55Kazakh-British TU: KBTU Dragons (Abdikadyr, Abdykadyr, Omarov)+
11:36
..+
295:45
......+3
142:34
.+4
186:42
4774
56Nazarbayev U: NurymGM (Aryngaziyev, Tursunov, Kuzhabayev)+
19:55
..+
209:25
.....-1+1
253:18
.+6
169:54
4790
57Nazarbayev U: Echpochmak (Bolat, Abdikul, Kelden)+
4:51
..+
212:31
.....-6+5
268:41
.+9
133:47
4897
58IITU: AGD (Muratbek, Tlegenov, Mediubayev)+
10:58
..+3
47:04
.-10....+1
93:52
..3230
59KazNU: 3: Bunch of Nog (Fomenko, Zhaksylyk, Amankulov)+
12:25
..+
206:07
......-7.+
255:09
3473
60BKRU: Tanci s bybnami (Malygin, Popkov, Paxyutov)+
15:39
..-3......+1
290:16
.+3
205:10
3590
61Kazakh-British TU: Furmanov Peak (Mukhambetova, Saparova, Omarova)+
10:23
..-2-3.......+
49:47
259
62IITU: 53484954 (Kshtykenov, Salimov, Khen)+
12:37
..-2......+
100:47
.-22112
63BKRU: _ITR_AngiAslanDimonYegor (Ananin, Kobzhanov, Kan)+
15:20
...-1-4....+
157:21
.-42172
64BKRU: Nero's full (Beisenbekov, Dzhumashev, Amelkin)+
16:25
-2.-7......+1
142:16
..2178
65IITU: LT-RTS (Yermekuly, Zhetpisbekov, Tursynbek)+
18:17
..-3.-2....-2.+1
146:46
2184
66* KazNU: 4: ex qbot and woman (Vasilev, Duisenov, )+1
11:50
..-9......+
156:41
.-22187
67KazNTU: SU #2 (Satybaldin, Turganbaev, Khalmatay)+
14:07
.........-2.+2
152:00
2206
68Karaganda SU: _5 (Sydan, Nuritdinov, Ochilov)+
25:01
.........+
188:20
..2213
69Karaganda SU: _2 (Lesbek, Turan, Makhambet)+1
25:37
..-1..-1..-1+
202:48
-1-42247
70ABU: Akezhan (Kenzhibaev, Kabdoldayeva, Amanzholova)+1
169:41
-2.......-2+
86:40
-1.2275
71CSUT&E: NAR (Kudaibergen, Khaldar, Belassar)+
32:38
..-1......+1
229:11
.-82281
72Karaganda SU: _6 (Tynyshtykov, Tsoy, Sorokin)+
26:24
..-7......-4.+2
220:46
2286
73BKRU: BC1582 (Myrzaliev, Sapiyev, Duisenbaev)+
17:10
..-2.-1....-3.+3
212:03
2289
74Atyrau SU: SportIT (Bakytov, Ginayatov, Sagyndyk)+1
17:30
..-1......+2
226:44
.-72303
75BKRU: ITR_Shrek (Kravets, Konstantinov, Kireyev)+
108:21
..-2......+2
164:06
.-42312
76* IITU: Sunkar (Amantay, Ashurmatov, )+
14:47
..-1......+
299:51
.-112313
77ABU: SyntaxSlayers (Beisengaliev, Amantai, Omirov)+1
111:43
-5........+
231:56
.-32362
78East Kazakhstan STU: EKSTU (Тангиркул, Baisalkhanov, Kaliyev)+
32:05
..+6
257:05
..-1.....-22409
79ABU: Juniors (Omirzakov, Zhenis, Amangalieva)+
170:52
..-1......+
287:52
..2457
80ABU: ZipProgers (Kuanyshbaev, Seiilgazyev, Almukhametov)+1
187:07
-7........+
267:42
.-22474
81* Unrated: 4 ().+5
267:58
......+3
247:46
....2674
82Kazakh-British TU: destroyers (Mustafin, Rakhat, Seitkarim)+
4:02
..-1........-1314
83Kazakh-British TU: Nocode (Demessinov, Bolat, Bisengaliev)+
9:24
...........-419
84CSUT&E: DUKh (Tuzel, Abdrahi, Kalifa)+
11:17
..-2.........111
85Atyrau SU: AtyrauCity66 (Zholamanov, Abdolla, Utegen)+
12:16
..-1.........112
85AIPET: AGeeks (Sapar, Malikov, Erasyl)+
12:27
..-5........-7112
87Atyrau SU: OpenSourceCode (Askar, Berik, Garifullin)+
13:43
............113
87AUES: InnoCoders (Magzanbay, Bendz, Gaziyev)+
13:46
..-2........-2113
89Kazakh-British TU: Random2 (Nursapanov, Sopygali, Baisalova)+
14:07
..-1......-2.-8114
90Turkistan KTU: MKTU (Eleusiz, Zholdas, Faizulla)+
16:27
...........-7116
90BKRU: IC 3 (Tulegenuly, Yeleussizov, Serikov)+
16:54
..-1......-1..116
92IITU: DiveRgenT (Tolegenov, Nurlybay, Abdrakhman)+
17:26
..-2.........117
92KazNTU: SUeta (Shildebay, Sakenov, Akimov)+
17:42
..-9.........117
94BKRU: Input_text (Ocheshlyuk, Guzenko, Ognev)+
18:18
.........-6.-3118
94IITU: IDR (Mutash, Kibitkin, Galiyev)+
18:37
..-2........-3118
94Eurasian NU: Geek Heart (Madiyar, Moldabaev, Taurbay)+
18:41
..-3......-1..118
97Turkistan KTU: IKTU (Alimkhan, Khasan, Abdullayeva)+
19:21
..-1.........119
98Turkistan KTU: Turkestan (Abushakhma, Usen, Qoishygara)+
20:28
..-7.....-2..-7120
99Kyzylorda SU: Korkyt_VT (Orynbaev, Muktar, Saparbek)+
25:11
..-1.........125
99KSTU: KTU 2 (Tikhomirov, Sagitov, Musulmanbekov)+
25:46
-2........-1..125
101IITU: CtrlAltDefeat (Ryspayev, Sadibekov, Khissamutdinov)+
29:27
..-4.-3......-1129
102BKRU: BlackRaven (Sharov, Yashnik, Turmyshov)+1
12:06
.........-3.-3132
103East Kazakhstan STU: Sokol (Pershin, Tonkov, Sokolov)+
36:09
.....-5.....-3136
104AIPET: Sirius (Nurtaza, Khaibulina, Alinur)+
41:34
...........-2141
104Eurasian NU: Panda Spirit (Lymar, Ovcherenko, Zhumal)+
41:55
..-1.........141
106Kyzylorda SU: KorkytOppana (Tyutebaev, Bazarbaev, Zhumabayev)+
42:36
............142
107BKRU: PTU ZVerica (Chemezov, Yarullin, Turalin)+1
23:07
..-5........-27143
107Karaganda SU: _3 (Alisher, Minkayeva, Bakytzhan)+1
23:16
..-7.........143
107Atyrau SU: Innovation_GUW (Uteshkaliyev, Kalymzhanov, Kalybekuly)+
43:00
..-1.........143
110* Kostanay EEU: Gstar (Kamf, , )+
45:10
............145
111BKRU: SHTCODERS (Gromov, Mukhametsafin, Lukashevich)+
47:30
............147
112BKRU: DedSec (Rush, Ostrovskiy, Bilimov)+
48:16
..-3.........148
113Kyzylorda SU: Korkyt_FR13NDS (Sadibekov, Myrzabek, Seitzhanov)+
57:26
..-3.........157
114BKRU: ULTimate (Simutin, Petoyan, Yechshanov)+1
38:23
..-6.........158
115BKRU: CodeCrafters (Salagayev, Lapukhovich, Shipin)+2
21:24
..-5.........161
116Eurasian NU: The Debuggers (Saktaganov, Masalim, Tolegen)+
68:22
............168
117Kyzylorda SU: Korkyt_JB (Zhienbaev, Zhanabil, Bakhtybergenov)+1
54:14
............174
118Eurasian NU: Red Panda Spirit (Tkach, Abashev, Berdikeyev)+1
64:32
-1.-6.........184
119Turkistan KTU: Yassawi (Saduakasova, Kalmahan, Noraly)+2
49:30
..-3.........189
120CSUT&E: A.Z. (Askarova, Niyetkabylova, Yerzhanova)+
125:48
............1125
120KazNU: 5: sky wing and Igor Voitenko (Tolegenuly, Ungarbaev, Jolamanov)+
125:55
............1125
122Narxoz U: profIT (Murhamit, Stamshal, Tazhiyev)+1
110:57
..-1......-2.-41130
123BKRU: Kru_Abobus (Davydov, Safronov, Mikitsey)+2
113:23
-3..........-61153
124KSTU: GG (Kokhan, Fizik, Chityan)+5
59:03
..-4......-5..1159
125Kyzylorda SU: Korkyt_IS (Ibraikhan, Yerbolat, Ikylasov)+
160:30
..-4.........1160
126* BKRU: TeaMMM (Kalinin, , )+1
169:07
..-2......-1.-11189
127Karaganda SU: _1 (Galymuly, Serik, Igenov)+3
140:57
.........-4..1200
128* Unrated: 2 ().....+2
193:53
.......1233
129KSTU: KTU 1 (Mukhametov, Odinokov, Tseprunov)-5..-4.........00
129Kyzylorda Bolashak U: Bolashak_1 (Klever, Serikuly, Alipbaev)-1...........-200
129Eurasian NU: Geek Brain (Mukatai, Bazarbay, Galymzhan)-3............00
129Eurasian NU: Auto hax (Tangir, Bilikchi, Orymbetov)-12............00
129OUK: Akmeshit_1 (Жубатханов, Баянбайулы, Abitov)-3............00
129Kyzylorda SU: KorkytIS (Тлеубергенов, Idrisov, Bolatov)-2............00
129* Kostanay EEU: Virtus_KEEU (Kryukov, , )..........-1..00
129TARSU: TarGoo (Nurbosyn, Tursinbaev, Tileukul)-16............00
129* IITU: Bebra Team (Myrzataev, , )-9............00
129* Kostanay EEU: KiFish (Mukhamediyanov, Goritsyn, )-1-1-1-1........-100
Total runs22867262631703783101011501592347
Accepted127425912120074275064
Rejected101632420415836631094108842283
First Accept1:51122:4365:4712:1055:22193:5353:47134:3843:2213:589:31
Last Accept187:07285:51275:16295:45260:40193:53287:18284:50272:00299:51255:09