IFMO Training 17 - NEERC 2007, Eastern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 437, accepted: 171
last success: Saratov SU 3: Akimov, Davydov, Levshunov, F, 4:57:45

TeamABCDEFGHIJK=TimeRank

SPb IFMO 3: Buzdalov, Isenbaev, Oparin+
36:34
+
101:05
+
146:40
+
12:41
+
34:36
+
86:51
+
19:38
-6+
70:00
+
169:42
+2
78:20
107911
Moscow SU Unpredictable: Gusakov, Kornakov, Razenshteyn+
8:17
+2
79:10
+1
112:19
+
18:00
+
29:45
+4
173:21
+
89:07
-23+
41:51
+
62:35
+2
135:12
109262
SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev+
43:35
+1
112:00
+1
156:18
+
16:27
+
24:15
+1
125:51
+
70:05
-8+3
137:05
+
198:12
+
93:47
1010943
Kazakh NTU 1: Iglikov, Kairzhanova, Sklonin+
9:30
+1
171:27
+3
260:37
+
12:07
+
25:47
+
196:26
+
34:47
.+
79:41
+3
143:22
+
92:39
1011614
Saratov SU 4: Denisov, Klenov, Mescheryakov+
26:52
+4
281:17
+
240:44
+
11:20
+
22:56
+2
182:18
+
79:15
.+
56:43
+
282:19
+1
173:37
1014925
Saratov SU 1: Bondarenko, Matov, Pak+
69:03
+2
237:25
+2
292:36
+
21:30
+
16:31
+3
232:12
+
88:19
.+2
123:30
+3
187:37
+
65:04
1015706
Vologda ML Quatern: Alex, Igor, Sergey+
22:10
+3
189:41
.+1
17:01
+
36:37
+3
71:59
+
43:30
.+
96:13
+
50:30
+
125:23
97897
SPb IFMO 2: Akhmetov, Danilov, Sinev+
18:00
+3
296:51
-3+
10:23
+
41:46
+3
255:28
+
64:19
.+
99:50
+2
119:16
+
53:42
911158
Belarusian SU #3: Pronin, Rudol, Tihon+1
13:31
+2
124:39
.+
18:56
+
30:11
+3
182:00
+1
73:05
.-7+1
57:38
+
46:54
87039
SPb SPU 1-Fieldtech: Kiselev, Mishunin, Yaroslavtsev+
27:13
+4
257:41
.+2
19:20
+
39:26
.+4
137:57
.+4
287:57
+
194:01
+
157:15
8139710
Saratov SU 5: Kreys, Kudryashov, Stepanenko+
27:32
..+
10:20
+
51:51
+1
214:05
+
74:30
.+
166:37
.+
117:45
767911
VolSU #1: Gulyaev, Nizhnikov, Satybaldyev+
7:00
..+2
26:53
+1
32:04
+3
227:42
+
87:41
.-5+2
204:53
+
44:29
778712
Moscow IPT Fizteh: Afanasiev, Kadochnikov, Zorkin+
22:15
..+
18:12
+
61:43
+12
283:27
+1
88:03
.-17+2
254:44
+
83:27
7110913
Saratov SU 3: Akimov, Davydov, Levshunov+
36:16
..+
6:04
+
50:26
+2
297:45
+6
200:31
.+1
93:17
.+2
252:45
7115414
SPb IFMO 5: Kapun, Skorynin, Yolkin+
29:37
..+
12:49
+
134:19
.+1
112:56
.+
260:31
.+
275:42
684215
Saratov LPN 1: Kuznetsov, Plekhanov, Rakhov+
37:38
..+
7:00
+
66:36
.+1
171:58
.-10-1+
88:43
538916
Pskov SPI Fhtagn: Dvoinev, Shvarkunov, Stepanov+
54:51
..+
47:46
+
214:32
-1+
84:11
...+
177:38
557617
SSU IKS2: Ivanov, Koval, Savinov+
94:16
..+1
62:41
+1
56:46
+10
284:34
+1
186:43
.-5.-1594218
SPb IFMO 9: Danilchenko, Kazakov, Pelekhan+
70:59
..+
47:04
+
143:52
.+
249:35
....450919
SPb IFMO 11: Alexandrov, Nadtochiy, Sergushichev+
21:47
..+
13:16
+2
152:15
.+6
285:56
...-2463120
Pskov SPI Rangers: Gubarev, Huggy, Motina+
14:44
..+
16:56
..+
23:45
...-135321
SPb IFMO 8: Kostenko, Liferenko, Ulyantsev+
28:00
..+
12:51
+1
108:53
.....-4316822
Pskov SPI 4: Khrostickiy, Marchenko, Nedvedskiy+
77:21
..+
46:57
..-3....212323
Saratov SU 7: Bashkin, Murylev, Yumatov+
96:37
..+1
35:59
-1...-3.-2215124
SSU 10: Anna, Beyzman, Serikzhan+
131:42
..+
129:04
-4......226025
MozyrSPU MozyrSPU#1: Daniluk, Leschenko, Lopato+
213:52
..+
98:51
.......231126
TUIT 1: Filatov, Hayrov, Puchkin...+
51:11
.......15127

Total runs3132163539704537722634
Accepted27106282117210121217
Rejected42210718532437601417