ITMO University Training 51 - September 13, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 204, accepted: 60
last success: SPb IFMO A: Isenbaev, Kapun, Melnikov, C, 4:57:54

TeamABCDEFGHIJ=TimeRank

SPb ITMO University: Korotkevich, Minaev, Vasiliev+
7:28
+
20:06
+
55:25
+
105:20
+
157:54
+
213:03
-2+2
254:10
+1
130:54
+
73:15
910741
SPb IFMO A: Isenbaev, Kapun, Melnikov+
52:23
+2
38:32
+
297:54
+1
113:00
+2
217:03
-3..+1
271:40
+
175:30
712832
Moscow SU Unpredictable: Razenshteyn, Kornakov, Gusakov+2
36:47
+2
145:08
.+1
254:46
+
292:37
+
52:52
...+
217:20
610963
SPb ITMO University: Bardashevich, Smykalov+
31:08
+3
196:16
+
174:09
+
274:53
....+3
167:16
+1
282:34
612644
KNU DDragons: Bacherikov, Rizvanov, Zaichuk+3
66:04
+4
131:12
...+
275:16
..+
221:57
+
169:35
510025
SPb IFMO 2: Akhi, Bannykh, Poromov+2
68:48
+2
74:07
.+2
219:38
.-4..+2
232:41
+3
258:56
510716
SPb ITMO University: Belonogov, Podtelkin, Zban+1
32:13
+4
179:06
+
251:05
.....+3
279:55
+5
120:28
511217
PetrSU Wx: Denisov, Nikolaevskiy, Nikolaevskiy+3
42:42
+3
113:56
.-1+1
247:05
...-5+
152:06
46948
SPb SU Drink Less: Antipov, Levin, Smirnov+1
61:59
+3
252:22
.+2
190:21
.....+2
291:32
49549
PetrSU Quad-FX: Basunkov, Filev, Fedulin, Filippov+
56:55
+1
227:50
........230310
SPb IFMO Z: Aksenov, Kever, Nigmatullin+1
36:29
+7
224:00
.-4.-2..-8.242011
Belarusian SU KuplyuMoped: Pisarchyk, Udovichenko, Yarats+1
49:00
-4...-3....16912
Novosibirsk SU 1: Kurtov, Scherbina, Vasilevskiy+3
40:29
-4...-1....110013
Novgorod SU 1: Khokhlovskiy, Klimushenkova, Mukhina+1
121:17
-2........114114
SPb IFMO 6: Geraschenko, Medvedev, Ofitserov+3
122:13
.........118215
SPb IFMO 12: Rost, Filchenko, Shevchenko-4-6........0016
Taurida NU 2: Mangilyov, Milanin, Vints.-2........0016

Total runs4460517716233020
Accepted151156430169
Rejected2949011313222411