IFMO Training 11 - October 7, 2014, Division 2

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 1337, accepted: 259
last success: SPb IFMO 9, B, 4:59:56

TeamABCDEFGHIJK=TimeRank

SPb SU 1+
96:26
+
20:57
+
29:54
+1
162:05
-2+1
266:21
+
16:43
+2
78:24
+
7:02
+
36:34
+
130:05
109201
SPb IFMO 1+2
75:28
+
10:04
+
19:03
-1+
139:08
.+2
78:09
+
275:03
+
22:37
+
67:00
+
210:38
99752
Petrozavodsk SU 1+1
135:25
+
14:18
+
37:54
+3
187:49
+2
93:45
.+10
212:04
+6
281:13
+1
26:49
+
65:33
.915103
SPb IFMO 2+
145:20
+
7:56
+
93:10
.+3
170:28
.+1
106:12
+2
85:24
+
12:21
+
43:55
-287814
SPb SU 2+
181:33
+
22:56
+2
129:12
+1
210:49
..+1
57:55
+3
193:41
+
31:14
+
16:26
.89795
SPb IFMO 4+
111:00
+2
22:09
+
30:58
.+
226:12
.+4
85:33
-3+2
21:35
+
61:47
-377166
SPb IFMO 3+1
81:47
+
13:41
+3
37:50
.+4
296:48
-1+
38:35
-3+
19:58
+4
53:20
.77777
SPb SPU 1+
142:49
+
16:44
+1
83:08
...+1
130:51
+3
297:55
+
22:23
+
56:48
.78468
SPb SU 3+
240:21
+
12:59
+3
187:54
+5
297:49
..+7
110:10
.+
22:05
+2
170:10
.713789
SPb SU 4+
297:26
+
14:36
+
78:19
...+2
88:29
-1+
28:46
+2
110:47
.669510
SPb IFMO 7+
157:48
+3
116:47
+
97:10
...+1
69:28
-6+1
18:32
+
217:55
.677411
SPb IFMO 6+1
170:47
+
31:13
+4
220:23
...+7
280:24
-3+
16:12
+1
88:43
.6106512
SPb IFMO 5+
108:32
+1
63:16
-3...+
186:09
-7+
14:10
+
95:39
.548613
SPb SU 5+2
270:54
+
7:29
-4...+2
75:42
-14+
21:02
+
92:15
.554514
SPb ITMO University 7: Bolotin, Klyamar, Listvin+
293:42
+1
38:46
+
153:19
...-22.+
22:25
+
105:00
.563115
Pskov S Polytech I 1+
237:55
+1
20:54
-2...+13
287:31
.+1
38:10
+2
195:25
.5111716
Kazakh-British TU -1: Sultan, Temirlan, Yersin-1+1
20:42
+11
215:10
.-6.+17
191:19
.+
39:53
+2
161:53
.5124617
SPb SU 7.+
18:36
-11...+3
129:16
.+
12:02
+2
68:37
.432718
Petrozavodsk SU 3-5+
44:07
-2...+
120:47
.+
19:50
+1
167:38
.437019
SPb IFMO 8.+
21:36
-6...+2
158:06
.+
32:21
+1
121:49
.439220
SPb SPU 2-4+
12:09
-7...+4
203:52
.+
25:21
+1
148:58
.448821
SPb SU 10.+2
35:07
+
100:28
...-5.+1
67:32
+1
217:52
.449922
SPb ITMO University 13: Katsman, Novik, Vostokov.+
44:55
-85...+3
141:32
.+2
32:49
+2
176:45
.453323
SPb SU 12+1
239:12
+
62:46
..-1.-11.+
44:20
+
182:22
.454724
SPb SU 8-3+
61:33
-7...+7
206:50
.+
17:51
+
135:58
.455925
SPb IFMO 12-1+
21:57
-1...+6
255:26
.+
35:33
+1
146:34
.459726
SPb IFMO 10.+
96:22
-4...+6
298:40
.+
28:55
+1
120:42
.468227
SPb SU 9+1
297:12
+1
109:36
-1...-1.+1
58:49
+4
161:02
.476528
SPb SU 6.+1
36:23
-4...-11.+2
63:25
+
84:40
.324329
SPb ITMO University 12: Lebedev. Maevskiy, Startcev.+1
67:23
-6...-3.+
33:46
+
130:29
.325030
SPb SPU 4.+
26:04
-1...-13.+
46:05
+2
207:39
.331931
SPb IFMO 9.+
17:23
-3...+3
242:09
.+
26:25
-11.334532
SPb IFMO 11-3+
87:45
-4...+
167:41
.+4
53:51
-3.338733
Novgorod SU 1.+
40:35
-4.....+1
42:40
+3
234:31
.339634
SPb SU of AI.+
42:35
-5...-5.+1
129:24
+1
204:44
.341535
SPb ITMO University 9: Maltsev, Pavlov, Salimov.+
88:31
-8....-2+
67:57
+2
241:29
.343636
SPb ETU 1.+
109:30
....+3
257:08
.+
40:21
..346637
SPb ETU 3.+5
98:44
-6...+1
246:22
.+
95:08
..355938
SPb Eng Econ SU.+4
238:40
-1...-2.+
62:39
+1
173:43
.357339
Pskov S Polytech I 2.+1
234:31
......+
64:55
+
259:47
.357740
SU of Telecom 1.+
140:21
-3.....+2
95:36
+1
289:09
.358441
SPb Mozhaisky MSA 2.+3
101:52
-3...-4.+6
151:35
+2
297:21
.376942
SPb Mozhaisky MSA 1.+15
224:46
-9.....+
33:50
+1
239:49
.381643
Pomor SU 1.+
32:47
-5...-4.+
14:46
-3.24644
Petrozavodsk SU 2.+1
18:32
-4...-1.+
28:24
-7.26645
SPb SU 11.+
21:45
-12...-5.+2
45:08
..210646
SPb SPU 5.+1
41:13
-3.....+
60:04
-3.212147
SPb ETU 2-2+1
73:48
-3...-1.+
66:59
-2.215948
SPb ITMO University 17: Telyamishev, Voronina, Yurtaev.+1
57:10
-17.....+1
73:24
..217049
SPb SU 16.+1
157:01
-4.....+1
47:03
..224450
SPb SU 14.+4
62:50
-7...-7.+2
99:04
..228151
SPb SU 15.+3
58:46
....-7.+3
103:13
..228151
Arkhangelsk STU 1.+5
165:19
-5...-7.+1
16:34
-5.230153
SPb ITMO University 16: Gamezo, Mudry, Timchenko.+
211:46
-9.....+
106:41
..231754
SPb IFMO 13.+3
146:13
-1...-3.+3
84:53
-3.235055
Novgorod SU 2.+3
203:19
......+3
75:24
..239856
SPb Mozhaisky MSA 3.+6
221:30
-6...-3.+2
78:49
..245957
SPb Mining I 2.+4
196:17
-1.....+2
146:58
-1.246258
SPb ITMO University 14: Degtyarenko, Gucol, Zhylinski.-7-2...-2.+4
95:27
+4
245:47
.250059
SPb SPU 3.+5
185:49
-5...-3.+5
118:50
-1.250360
Mil A of Communications 2.+4
218:12
-6.....+4
148:22
-1.252661
SPb SU 13.+9
188:48
-4.....+2
214:37
-2.262262
SU of Telecom 3.+15
294:38
-4.....+
32:39
-4.262663
Pskov S Polytech I 3.-4-5...-1.+
80:41
..18064
SPb ITMO University 5: Gorokhov, Semenov, Voit.+
86:44
.........18665
SPb SU of Arch 2.+
96:11
......-7-4.19666
SU of Telecom 2..-6.....+
97:41
..19767
SPb ITMO University 18: Kaberov, Kongaev, Yakushev.-4-1.....+
110:18
..111068
Mikhailovskaya MAA 1.-1-2.-6...+6
88:18
..120869
SPb Mining I 1.-8......+3
188:43
..124870
Arkhangelsk STU 3.+3
211:34
-7.....-5..127171
SPb Forest TA 1........+7
166:17
..130672
Arkhangelsk STU 2.-4-1.....+5
288:42
..138873
Pomor SU 2.-5-3.....+6
290:39
..141074
Mil A of Communications 1.-3-12.-2...-5..0075
SPb Forest TA 3..-5.....-3..0075
SPb SU of Water Comm........-3..0075
Mikhailovskaya MAA 2.-8.......-3.0075
SPb Forest TA 2....-2...-2..0075

Total runs4722237116333256611841377
Accepted19671555128671402
Rejected281553561128222855113975