IFMO Training 15 - October 25, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 211, accepted: 65
last success: Kaunas TU 1: Kusas, Ciakas, Mulevicius, J, 4:50:32

TeamABCDEFGHIJ=TimeRank

SPb ITMO University 1: Korotkevich, Minaev, Vasiliev+
16:02
+
72:44
-1+
39:54
.+2
127:06
+
76:16
+
201:17
+
29:40
+1
18:56
86381
SPb ITMO University 3: Belonogov, Podtelkin, Zban+
6:01
+1
92:04
+3
267:44
+
101:32
.+4
170:02
+
118:23
.+
73:14
+2
69:59
810962
SPb ITMO University 2: Bardashevich, Filippov, Yakutov+1
30:02
+2
93:14
-2+
119:37
.+2
180:49
+
73:21
.+1
55:44
+1
47:18
77373
Togliatti SU 1: Finutin, Bayditskaya, Nikonov+
26:55
+1
205:55
...-5+
125:47
.+
83:25
+3
182:34
57014
SPb ITMO University 22: Gizatullin, Muratov, Shovkoplyas+1
39:38
+
165:11
...+1
276:41
-3.+
59:52
+1
107:53
57065
SPb ITMO University 5: Gorokhov, Semenov, Voit+1
34:36
+2
172:44
...+5
279:15
-2.+1
76:14
+4
190:32
510116
Kaunas TU 1: Kusas, Ciakas, Mulevicius+7
160:47
+
265:47
....+
243:38
.+
94:41
+
290:32
511927
SPb ITMO University 8: Ohanjanyan, Sazanovich, Sushencev+
30:17
+
130:33
...-2..+
114:45
+
77:23
43518
SPb ITMO University 9: Maltsev, Pavlov, Salimov+3
126:45
+1
180:14
......+
97:50
+
203:13
46869
SPb ITMO University 7: Bolotin, Klyamar, Listvin+3
140:22
+
230:07
......+
82:48
+3
256:38
482810
SPb ITMO University 13: Katsman, Novik, Vostokov+
43:29
+
128:44
...-5..+
101:22
-2327211
SPb ITMO University 11: Grachev, Kolobov, Zabashta+2
37:28
+1
243:36
......+1
209:03
-7356912
SPb MSA 3: Aniskovih, Lukin, Bobrov........+
40:30
.14013
Kaunas University of Technology Kaunas TU #2: Sedunovas, Garbonis, Vegytė-1-8......+2
107:15
.114714
SPb ITMO University 20: Dudin, Khorin, Shubin........+
153:02
-2115315
SPb ITMO University 14: Degtyarenko, Gucol, Zhylinski-6.......-6.0016
SPb MSA 1: Stasuyk, Harin, Petrova ........-4.0016
SPb MSA 5: Bagdasaran, Kovalchuk, Kravchenko........-1.0016

Total runs5128730321114137
Accepted12121306511510
Rejected391660026602627