Harbin ACM ICPC training camp. Day 2. November 18, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 172, accepted: 71
last success: HUST (Cheng Xingliang, Wang Haotian, Peng Wenwen), C, 4:55:31

RankTeamABCDEFGHIJ=Time

1HIT1 (Zheng Bo, Shi Ruimeng, Bao Hangbo)+2
85:19
+
41:53
+1
100:10
+2
134:48
+
227:48
+1
67:49
+
12:33
.+
264:07
+
160:02
91210
2HIT4 (Gu Wei, Shi Shaosuai, Wang Yingdong)+
137:36
+
39:19
+
107:14
+1
169:01
.+
58:21
+1
19:43
..+
259:14
7828
3HIT3 (Feng Aidi, Yao Yingjie, Dong Yufei)+3
117:20
+1
65:42
+
51:34
+
160:10
.+2
77:42
+1
6:13
-2..6616
4HIT2 (Fu Yan, Su Jiaxuan, Xu Jian)+6
285:04
+
131:09
+
100:11
+
250:37
.+1
77:27
+1
13:42
-7..61016
5HIT7 (Sun Rihui, Pei Tong, Jin Zhuolin)+
152:55
+
56:24
+
80:37
-2.+6
250:34
+1
30:37
...5708
6HIT5 (Zhou Qi'an, Gao Yuan, Zhang Nailiang)+2
268:46
+
100:43
+
136:16
..+4
124:55
+
24:39
...5772
7HIT6 (He Zuguang, Hong Chenyang, Wu Yongxing)+2
285:18
+2
172:26
+
205:40
..+2
128:26
+
23:56
...5933
8HEU1 (Song Xu, Gao Xiang, Sun Yue)+2
141:32
+
254:51
+2
258:00
..+
164:11
+1
17:47
-2..5934
9HIT0 (Feihu Tang)+3
57:17
.+
152:15
....+
120:53
.+
111:43
4500
10HIT8 (Geng Fei, Wang Zihao, Xu Shiyu).+
130:39
+
183:32
..+4
186:38
+2
49:15
-1..4668
11HUST (Cheng Xingliang, Wang Haotian, Peng Wenwen).+
88:40
+
295:31
-1.+5
256:16
+
12:06
...4751
12HU (He Ming, Wang Ruiqi, Yang Yemeng)..+
171:18
..+6
295:24
+
25:09
...3611
13HEU2 (Liu Xiaodong, Qi Tianyu, Tang Weixuan)-1..+
257:41
.-3+
20:11
...2277
14NEFU (Lv Shubao, Zhai Xiang, Zhou Yukun)-3....+5
160:40
+
22:11
...2282
15HIT9 (Li Kuo Ran).....-4+
77:18
...177

Total runs34141511155221316
Accepted101112511214114
Rejected2433604381202