Harbin ACM ICPC training camp. Day 5. November 21, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 188, accepted: 96
last success: HEU2 (Liu Xiaodong, Qi Tianyu, Tang Weixuan), G, 4:57:30

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time

1HIT0 (Feihu Tang)+1
33:40
+1
126:58
+
30:13
+1
86:41
.+1
233:37
+
43:10
+1
100:08
+
55:08
+
67:04
-1+
38:50
10911
2HIT4 (Gu Wei, Shi Shaosuai, Wang Yingdong)+
4:04
+1
231:04
+
130:47
+2
134:16
.-3+1
84:04
+1
165:33
+
24:51
+
57:22
.+
18:21
9947
3HIT1 (Zheng Bo, Shi Ruimeng, Bao Hangbo)+1
24:16
-1+
124:30
+1
84:12
..+1
33:42
+
92:17
+
45:12
+
77:48
.+
12:56
8551
4HIT2 (Fu Yan, Su Jiaxuan, Xu Jian)+1
7:59
-1+4
105:31
+1
123:24
..+
36:30
+
135:20
+
50:50
+
73:37
.+
17:22
8666
5HIT3 (Feng Aidi, Yao Yingjie, Dong Yufei)+
3:26
.+3
212:19
+
86:19
..+
48:13
+4
217:57
+
16:36
+
64:57
.+
23:27
8809
6HUST (Cheng Xingliang, Wang Haotian, Peng Wenwen)+1
6:58
.+2
235:19
+4
129:31
..+
30:07
+1
159:22
+
39:04
+
113:48
.+
17:10
8888
7HEU1 (Song Xu, Gao Xiang, Sun Yue)+
6:09
.+
267:22
+1
113:02
..+
76:45
+2
240:29
+
44:06
+2
117:46
.+
22:16
8985
8HIT9 (Li Kuo Ran)+
5:28
..+5
118:22
..+
32:07
+2
203:39
+
49:34
+
77:16
.+
61:38
7685
9HEU2 (Liu Xiaodong, Qi Tianyu, Tang Weixuan)+
5:57
.-3+1
202:43
..+
297:30
+
264:49
+
55:59
+
77:10
.+
28:39
7948
10HIT5 (Zhou Qi'an, Gao Yuan, Zhang Nailiang)+
5:28
..+6
211:07
..+2
64:43
+2
178:37
+4
76:58
+
128:31
.+
17:20
7959
11HIT6 (He Zuguang, Hong Chenyang, Wu Yongxing)+
21:53
..+2
187:31
..+
80:12
-2+
57:59
+1
127:04
.+
28:28
6560
12NEFU (Lv Shubao, Zhai Xiang, Zhou Yukun)+
6:00
.-1-9..-3.+
65:27
+
88:13
-1+
23:07
4182
13HIT7 (Sun Rihui, Pei Tong, Jin Zhuolin)+
203:50
.......+
233:00
..+
214:34
3650
14HIT1 (Zheng Bo, Shi Ruimeng, Bao Hangbo)+
0:01
...........10

Total runs19621450519251715214
Accepted1427120112101312013
Rejected541433047154321