ETH Trainingsweek: Training 1

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 501, accepted: 185
last success: ETH Zurich: ¯\_(ツ)_/¯, L, 4:58:29

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time

1Moscow SU SE Ru Net: Khalyavin, Popelyshev, Spirichev+
24:05
.+4
210:25
+3
125:44
+
34:52
+1
230:43
+
59:14
.+
77:46
+
169:08
.+
173:45
91261
2ITMO University 1+
75:43
+
220:31
+
48:02
+1
33:59
+
109:31
-1+2
139:06
.+
100:30
+
168:34
.+2
275:19
91267
3SPb IFMO 1: Akishev, Dvorkin, Satyukov+
19:58
.+1
182:40
+
45:09
+
101:39
+1
296:05
+
89:22
.+
69:33
+
233:24
.+
209:28
91283
4ETH Zurich: ¯\_(ツ)_/¯+
19:19
.+
112:03
+
36:47
+
108:40
+1
234:43
+1
95:41
.+4
164:57
-4+
261:21
+2
298:29
91487
5Novosibirsk SU 1: Gatilov, Kuzkokov, Tokarev+
14:02
-8+
156:39
+
143:44
+1
113:16
+
265:37
+
103:28
.+1
89:33
+1
177:45
..81120
6SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+1
69:11
+
263:43
+1
89:19
+2
180:42
+
166:06
.+
114:13
.+1
187:28
+
93:25
-1.81261
7Moscow SU x13: Kulikov, Levin, Nalivaiko+
17:19
.+1
232:23
+10
274:17
+3
126:59
+
285:27
+
258:52
-6+1
78:51
+
264:17
..81834
8Saratov SU 1: Bondarenko, Matov, Pak+
61:29
.+
91:24
+
26:22
+
104:13
.+
145:01
.+
129:54
+1
295:39
-1.7871
9Saratov SU 3: Goldshtein, Klimov, Nazarov+
35:45
.+
65:55
+2
40:36
+
78:05
.+
188:21
.+
124:33
+1
285:07
.-47875
10Almaty: Arzymbetov, Bakibayev, Iglikov+
50:19
.+
80:32
+2
95:07
+
142:08
-3+
165:44
.+
138:25
+1
272:55
..71002
11SPb ETU: Popovich, Preobrazhenskiy, Simonchik+1
44:56
.+1
199:21
+
79:18
+
145:25
.+
98:42
.+
128:46
+2
242:25
..71015
12SPb SU COOLler: Bankevich, Leonov, Valtman+4
51:05
.+
213:33
+
144:35
+1
190:38
.+
119:58
.+
99:14
+
269:45
.-271185
13Ural SU Osliki: Musin, Pupyrev, Yakovlev+3
67:25
.+
159:46
+
44:37
+
110:34
.+
132:20
.+2
282:59
+4
279:46
..71253
14Moscow SU Smart Solution: Antonov, Klimovskiy, Yuriev+
51:45
.+3
57:33
+2
125:40
+1
233:35
.+
121:39
.+1
222:45
+4
259:14
-1.71288
15Belarus SU 3AbEI/I: Irzhavskiy, Kerus+
21:05
.+2
133:46
+4
269:08
+4
249:25
.+
102:03
.+
70:37
+2
207:01
..71291
16GUC: ++Neutrinos+2
162:51
.+2
56:07
+2
104:08
+
113:28
.+
224:15
.+1
263:56
+3
271:15
..71393
17Novosibirsk SU 2: Butyugin, Kovchin, Sorokin+2
82:20
.+
27:10
+1
169:45
+
125:29
.+
195:52
.+
232:11
-4..6890
18Saratov SU 4: Denisov, Klenov, Mescheryakov+1
177:51
.+1
249:42
+
36:35
+
266:31
.+
234:20
.+
166:51
-4..61168
19PetrSU Wx1: Denisov, Nikolayevskiy, Nikolayevskiy+
46:07
.-4+
27:26
+1
80:46
.+
197:53
.+2
281:13
...5691
20SPb IFMO 2: Fedotov, Paraschenko, Sinev+4
54:14
.-6+
102:10
+
202:56
.+
148:21
.+
123:42
...5709
21SPb SU Dig Here: Antipov, Vyahhi, Zykova+5
151:50
.-4+1
46:12
+
132:58
-5+1
186:56
.+
236:39
...5891
22Izhevsk STU: Kuzyakov, Kuzyakov, Skidanov+
74:34
+12
284:16
.+3
280:58
+
176:57
.+
121:04
..-1..51235
23SPb IFMO 3: Buzdalov, Semennikov, Tsarev+3
68:48
.-2.+1
194:11
.+
169:12
-2+
113:09
...4624
24PetrSU Jupiter: Arkhipov, Burdin, Urban+2
139:17
.-3+
81:10
+1
206:43
.-3.+1
144:45
...4650
25Altai STU: Gomenyuk, Kolosovskiy, Mogozov+2
220:52
.+
157:43
+2
258:25
....+
198:50
...4913
26Yaroslavl SU: Vinogradov, Kopylev, Sadokho+2
66:31
..+2
210:16
..+
104:40
.-4-13..3460
27SPb SU Anthill: Gravin, Podkolzin, Stupnikov-4..-2+
228:14
.+1
157:04
+5
252:21
....3757
28GUC: Team 2+6
292:55
...+
119:41
.+1
238:36
.-9...3789
29PetrSU 1: Golubev, Medvedev...-17..+
50:44
.+6
251:03
...2421
30PetrSU UL: Bezdelnikov, Kramarenko, Myavrya+7
230:43
.....+
169:52
.....2539
31University of Coimbra: segfault+9
159:43
.....+
238:52
.....2577
32PetrSU Statz: Andrianov, Khomyakov, Senichev+
96:30
..-1..-3.....196
33Petr School BFS: Basunkov, Makarov, Fedulin...-1........00

Total runs88235485392041145960414
Accepted3031925267291251514
Rejected58203560131312133445310