ETH Trainingsweek: Training 2

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 530, accepted: 90
last success: SPb IFMO 2: Fedotov, Paraschenko, Sinev, D, 4:59:31

RankTeamABCDEFGHI=Time

1ITMO University 1-1.+16
295:10
+2
62:46
+
18:10
+
46:36
+
257:02
+
182:08
.61220
2Moscow SU SE Ru Net: Khalyavin, Popelyshev, Spirichev-4.+1
65:16
-14+
14:38
+2
192:43
.+2
128:52
.4499
3SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov-3.+2
85:55
+
195:45
+
20:26
+2
172:02
...4552
4ITMO University: Artem Vasilev..-13+2
197:53
+
9:32
+2
63:25
.+
229:30
.4578
5Saratov SU 3: Goldshtein, Klimov, Nazarov..+5
271:26
+2
119:54
+
30:24
+
112:41
...4672
6PetrSU Wx1: Denisov, Nikolayevskiy, Nikolayevskiy..-10+3
292:21
+
20:24
+
211:56
.+2
218:58
.4841
7ETH Zurich: ¯\_(ツ)_/¯+5
247:43
.-5+
40:04
+
51:33
+10
283:57
...4921
8Moscow SU Smart Solution: Antonov, Klimovskiy, Yuriev.-1+12
286:16
+3
105:01
+1
36:07
+3
163:14
...4970
9Novosibirsk SU 1: Gatilov, Kuzkokov, Tokarev..-5+2
155:43
+
12:51
+2
91:20
...3338
10Moscow SU x13: Kulikov, Levin, Nalivaiko..-6+
168:40
+
11:04
+4
115:14
-1.-23374
11Ural SU Osliki: Musin, Pupyrev, Yakovlev..-1+
182:31
+
26:59
+
168:49
.-9.3376
12Saratov SU 4: Denisov, Klenov, Mescheryakov..-2+2
251:04
+
48:35
+
97:52
...3436
13SPb SU COOLler: Bankevich, Leonov, Valtman..-2+
215:20
+
17:23
+5
167:20
.-1.3499
14SPb SU Dig Here: Antipov, Vyahhi, Zykova...+1
235:28
+1
17:49
+5
244:37
-6..3636
15Izhevsk STU: Kuzyakov, Kuzyakov, Skidanov-1.-7+1
266:46
+1
23:47
+5
257:47
...3686
16Ural SU T34: Ipatov, Ivankov, Melentiev.-3+18
294:38
+2
227:43
+
12:54
-9...3933
17Saratov SU 1: Bondarenko, Matov, Pak-2.-11-4+
17:16
+
60:21
...277
18SPb IFMO 1: Akishev, Dvorkin, Satyukov-6.-6.+
14:04
+1
116:30
...2150
19SPb ETU: Popovich, Preobrazhenskiy, Simonchik..-11-6+
18:29
+2
108:01
..-12166
20GUC: ++Neutrinos....+3
35:38
+2
106:13
.-4.2241
21Almaty: Arzymbetov, Bakibayev, Iglikov-5.-3+2
192:06
+
14:22
-3...2246
22Yaroslavl SU: Vinogradov, Kopylev, Sadokho...-2+
50:54
+1
242:04
...2312
23Belarus SU 3AbEI/I: Irzhavskiy, Kerus..-4.+
22:24
+5
217:34
-1..2339
24SPb IFMO 2: Fedotov, Paraschenko, Sinev..-5+6
299:31
+
11:37
-4...2430
25Altai STU: Gomenyuk, Kolosovskiy, Mogozov...-3+
49:05
+5
292:17
...2441
26PetrSU Jupiter: Arkhipov, Burdin, Urban..-4.+
25:38
+9
295:18
...2500
27SPb IFMO 3: Buzdalov, Semennikov, Tsarev..-8.+
13:18
....113
28PetrSU 1: Golubev, Medvedev....+
39:47
....139
29Novosibirsk SU 2: Butyugin, Kovchin, Sorokin..-9.+1
31:00
-1...151
30GUC: Team 2....+3
38:40
-7-1..198
31SPb SU Anthill: Gravin, Podkolzin, Stupnikov-5.-6.+2
61:56
-1...1101
32PetrSU UL: Bezdelnikov, Kramarenko, Myavrya....+1
88:03
....1108
33Delft U of Technology: geen.opdracht5-3..+3
92:49
.-3.-2.1152
34Orel STU: Vetrov, Shishkov, Zhukov..-8-6+
211:49
....1211
35PetrSU Statz: Andrianov, Khomyakov, Senichev....+2
184:06
....1224
36University of Coimbra: segfault....-3....00
36Petr School BFS: Basunkov, Makarov, Fedulin....-1-5...00

Total runs364189855712210243
Accepted108193423140
Rejected3541816623999203