ETH Trainingsweek: Training 3

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 485, accepted: 193
last success: Saratov SU 4: Denisov, Klenov, Mescheryakov, D, 4:56:47

RankTeamABCDEFGHIJ=Time

1Gozman, Mitrichev, Stankevich+1
34:26
+
162:50
+3
129:18
+
85:03
+3
210:21
+1
67:59
+
60:58
-3+
16:10
+1
42:08
9985
2ITMO University 1+
54:39
+
203:16
+1
154:23
+1
271:43
.+
35:22
+
111:58
.+
21:13
+1
91:41
81000
3SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+
40:35
+1
242:29
+
122:42
+
199:33
.+1
160:54
+
103:42
-5+
54:09
+
78:36
81038
4SPb SU COOLler: Bankevich, Leonov, Valtman+
43:04
+3
285:36
+
198:58
+
210:30
.+1
144:41
+
81:27
.+
60:05
+
77:07
81178
5SPb IFMO 1: Akishev, Dvorkin, Satyukov+
21:57
+10
281:11
+2
187:23
+
171:30
.+1
83:09
+
81:01
-5+1
62:18
+
89:08
81255
6Moscow SU SE Ru Net: Khalyavin, Popelyshev, Spirichev+1
72:54
-3-7+1
195:10
.+2
135:57
+
76:12
+
144:31
+
40:37
+1
49:25
7811
7Saratov SU 1: Bondarenko, Matov, Pak+1
32:03
-5+
90:46
+
209:37
.+4
175:17
+
107:56
.+
41:49
+
73:18
7827
8Moscow SU Smart Solution: Antonov, Klimovskiy, Yuriev+
57:13
.+2
154:35
+
224:46
.+1
124:54
+
132:57
-5+
35:16
+
72:35
7858
9Novosibirsk SU 1: Gatilov, Kuzkokov, Tokarev+1
80:08
+
96:17
-5+1
199:04
.+1
161:14
+
104:32
.+1
29:03
+3
99:42
7908
10Saratov SU 3: Goldshtein, Klimov, Nazarov+
38:27
.+
153:19
+
253:47
.+3
284:44
+
101:30
.+1
29:04
+1
89:59
71047
11Ural SU Osliki: Musin, Pupyrev, Yakovlev+
30:38
.+
166:27
+
296:31
.+2
269:34
+1
127:48
.+
62:20
+1
95:29
71125
12Saratov SU 4: Denisov, Klenov, Mescheryakov+
70:32
.+2
228:15
+
296:47
.+2
255:47
+
89:51
.+
31:10
+
127:55
71176
13SPb SU Dig Here: Antipov, Vyahhi, Zykova+1
117:11
.+
187:26
+
293:05
.+1
252:25
+
104:31
.+1
66:06
+2
143:03
71262
14SPb SU Anthill: Gravin, Podkolzin, Stupnikov+2
40:02
.+2
261:49
+
284:55
.+8
174:51
+1
139:02
.+1
68:08
+1
121:09
71387
15Belarus SU 3AbEI/I: Irzhavskiy, Kerus+
91:19
-2-1+
188:37
.+2
106:36
+
137:33
.+1
27:31
+2
120:32
6769
16Ural SU T34: Ipatov, Ivankov, Melentiev+6
59:59
.-1+1
173:36
.+2
206:07
+
89:19
.+
47:49
+3
138:13
6952
17PetrSU Wx1: Denisov, Nikolayevskiy, Nikolayevskiy+
79:47
-3-1+
234:23
.+6
174:25
+
143:05
.+1
66:33
+1
116:38
6972
18Novosibirsk SU 2: Butyugin, Kovchin, Sorokin+1
73:27
+3
286:50
.+
198:23
..+1
125:07
.+
44:41
+
244:51
61070
19Almaty: Arzymbetov, Bakibayev, Iglikov+1
46:49
-4+4
203:18
-4.+
216:50
+1
145:56
.+4
147:31
+1
119:46
61096
20Moscow SU x13: Kulikov, Levin, Nalivaiko+2
49:40
-1-2+
148:54
.-2+
53:55
.+
11:14
+
43:13
5344
21ETH Zurich: ¯\_(ツ)_/¯+
64:02
.-8+
203:28
..+
37:24
.+1
82:46
+1
125:20
5551
22Delft U of Technology: geen.opdracht5+
75:55
-3+1
63:58
..-2+
206:05
.+
93:55
+
190:26
5647
23Izhevsk STU: Kuzyakov, Kuzyakov, Skidanov+
48:58
.+6
285:21
...+
129:23
.+1
26:52
+1
112:31
5760
24SPb IFMO 3: Buzdalov, Semennikov, Tsarev+
33:54
..+1
290:44
..+
157:28
.+5
104:31
+1
137:07
5861
25Orel STU: Vetrov, Shishkov, Zhukov+1
108:52
..-1.+
153:48
+
193:16
.+3
114:20
+2
223:44
5911
26SPb ETU: Popovich, Preobrazhenskiy, Simonchik+4
122:58
.....+
144:59
.+
36:10
+2
218:37
4640
27GUC: ++Neutrinos+
43:59
.....+
246:15
.+1
74:57
+3
217:04
4660
28SPb IFMO 2: Fedotov, Paraschenko, Sinev+6
105:18
.....+
279:25
.+1
64:36
+
156:22
4744
29PetrSU Jupiter: Arkhipov, Burdin, Urban+1
102:20
.....+
251:49
.+3
103:00
+6
173:42
4829
30Altai STU: Gomenyuk, Kolosovskiy, Mogozov+4
179:44
....-1+1
144:42
.+2
91:38
+2
238:28
4832
31Yaroslavl SU: Vinogradov, Kopylev, Sadokho+
247:14
.....+
212:32
-1+1
39:54
+3
287:01
4865
32PetrSU 1: Golubev, Medvedev-2.....-2.+1
44:52
+4
257:31
2401
33PetrSU UL: Bezdelnikov, Kramarenko, Myavrya+2
278:12
.......+1
160:31
.2498
34PetrSU Statz: Andrianov, Khomyakov, Senichev-2.......+2
258:29
.1298
35GUC: Team 2-5.........00
35Petr School BFS: Basunkov, Makarov, Fedulin..-2.......00

Total runs7645653146238206975
Accepted32715211193113432
Rejected443850103437193543