East Siberian Subregional 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1IMCS SFU 1 (Snetkov Alexander, Demidenko Vitaly, Magdenko Roman)+
5:01
+
131:01
+
13:01
+
144:01
+
22:01
+
35:01
+
61:01
+
112:01
.+
279:01
+1
77:01
10899
2ISIT SFU 1 (Laletin Vadim, Konstantinov Efim, Rechitskiy Andrey)+
8:01
+
43:01
+1
111:01
+
205:01
+
234:01
+
291:01
+
267:01
+4
153:01
..+3
270:01
91742
3Buryat SU #1 (Maltzev Stanislav, Nikolaevsky Nikita, Krivonosov Innokentiy)+
10:01
+3
198:01
+
47:01
+2
239:01
+3
34:01
+
58:01
+
123:01
-6.+1
277:01
.81166
4Khakas SU #1 (Mejekov Andrey, Petuhov Alexey, Manzhugin Anatoly)+
9:01
+1
85:01
+
22:01
.+
236:01
+
45:01
+1
205:01
+1
281:01
..-57943
5* SCH CPS and Profit+
6:01
+2
79:01
+
139:01
-2+
158:01
+
102:01
+
208:01
+2
231:01
.-7.71003
6IMCS SFU 2 (Nesterenko Sergey, Petrakov Igor, Goncharik Konstantin)+
11:01
+
216:01
+
284:01
.+1
150:01
+2
70:01
+
57:01
+3
178:01
...71086
7Irkutsk SU 2 (Pavel Tsvetkov, Timofeev Alexander, Yanushkovsky Grigoriy)+
10:01
+3
290:01
+
200:01
..+3
233:01
+
89:01
+1
276:01
...61238
8Irkutsk State Railway U (Mukhometzianov Artem, Fedotov Sergei, Khonyakov Anton)+
5:01
+2
220:01
-2..-5+
22:01
+1
266:01
...4573
9East-Siberian STU 1 (Budennaya Olga,Zhigdorzhiev Vyacheslav,Dikikh Aleksandr)+
8:01
+
168:01
-5..+1
214:01
.....3410
10Irkutsk STU (Dorofeev Andrey, Zhurov Dmitry, Gerasimov Yury)+
12:01
+5
198:01
-3.-2-3+2
161:01
-2...3511
11Irkutsk SU 1 (Shiryaev Vladislav, Skuratov Aleksey, Posohov Sergey)+
17:01
.-3.+
93:01
..-5...2110
12Buryat SU #2 (Bykova Ekaterina, Filippov Innokentiy, Tsirempilov Kostya)+
21:01
-2-3.+3
135:01
-2-2....2216
13IMCS SFU 3 (Soldatenko Alexander, Snetkov Mihail, Gusenkov Andrey)+
20:01
.-15...-2+4
153:01
..-22253
14* ISIT SFU 5+
33:01
+3
163:01
-4.-9......2256
15Khakas SU #2 (Sundukov Denis, Dubovitsky Yakov, Harchevnikova Viktoria)+
32:01
.-6..-3+1
213:01
...-42265
16Baikal SU of Econ and Law: Craabs (Leonov Evgeniy, Savin Yurii, Golyandin Yurii)+1
13:01
+
239:01
.....-9..-22272
17East-Siberian STU 2 (Merdygeev Vandan, Timofeev Andrian, Bolsoboev Bair)+
62:01
-2-2.-2-5+
246:01
....2308
18Irkutsk SU 3 (Nanadze Otari, Semenov Timofei, Apanovich Danil)+
24:01
+3
261:01
.....-7...2345
19ISIT SFU 2 (Platonov Yuriy, Zelenin Alexander, Melnikov Valeriy)+1
23:01
+2
263:01
-5....-4...2346
20IMCS SFU 4 (Leynartas Evgeniy, Dontsov Denis, Teimurova Elizaveta)+
21:01
+3
296:01
-4.-5-4-4....2377
21Buryat SU #3 (Antonova Anna, Kozyrev Sergey, Khaptakhaeva Angelika)+
9:01
.-3...-2...-319
22* SCH Ulan-Ude United+
11:01
-6-2.-4.....-7111
23ISIT SFU 3 (Kriminetskiy Alexander, Maksimov Dmitry, Skripachev Anton)+
17:01
.-2....-2...117
24ISIT SFU 0 (Gerasimchuk Mihail, Antonov Oleg, Skuratov Anatoly)+
22:01
-3-9........122
25* SFU United+
31:01
-2-18........131
26Krasnoyarsk SPedU (Baran Mariya, Spirin Aleksandr, Gilyazov Ruslan)+
37:01
.-4........137
27SibSAU1 (Smirnov Danil, Milov Anton, Movchan Pavel)+
57:01
.-2.......-6157
28* SCH NC team31....-4.+
165:01
..-3.1165
29SFU IMBPE (Lazarev Anton, Nosov Alexey, Migulev Dmitriy)+3
135:01
..........1195
30Buryat SU #4 (Veselkova Tatyana, Shabelskaya Veronika, Osoev Alexsey)+7
281:01
.-6........1421
31* SCH NC team33..-3........00
Total runs41538963530225301128
Accepted29157388128022
Rejected1238823272210450926
First Accept5:0143:0113:01144:0122:0135:0122:01112:01277:0177:01
Last Accept281:01296:01284:01239:01236:01291:01267:01281:01279:01270:01