East Siberian Subregional 2016

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1Buryat SU 2 (Sesegma, Guslyakov, Badagarov)+
22:38
+3
294:03
+
20:41
.+
60:52
+2
107:24
-3....+3
144:58
6810
2IMCS SFU 1: Last Hope (Durakov, Goncharik, Sukhikh)+
12:12
.+
30:44
.+
56:43
+1
45:49
-8.-8..+
95:24
5260
3ISU IMEI 2 (Sosnerzh, Antonov, Chumachenko)+
13:16
.+
19:13
-6+
106:23
+
56:33
.....+2
39:32
5274
4ISU IMEI 1 (Manich, Semenov, Latyshev)+
13:54
.+
19:19
.+1
83:03
+
92:19
..-2-12.+1
42:10
5290
5East-Siberian SUTM 1 (Timofeev, Bolsoboev, Zhigdorzhiev)+
36:27
.+
11:41
-2+
65:24
+
130:09
-5..-3.+3
78:25
5382
6ISIT SFU 3 (Yovenko, Shapovalov, Samodelov)+
14:20
-6+
31:11
.+
138:28
+
73:40
.....+3
147:36
5465
7ISIT SFU 7 (Levanyuk, Halturin, Gritsiv)+
9:58
.+
31:58
.+
140:24
+1
44:25
...-5.+3
184:56
5491
8East-Siberian SUTM 2 (Badaev, Veselov, Nadmitov)+
51:02
.+
10:28
-2+
48:28
+
165:33
-4.-4.-2+4
138:53
5494
9ISIT SFU 2: NAIT (Zelenin, Platonov, Melnikov)+
20:52
.+
13:11
.+
129:16
+
147:26
.....+3
231:51
5602
10Buryat SU 1 (Filippov, Bykova, Maltsev)+
10:06
.+
14:38
.+
58:51
+1
88:35
-8.-2-4.-194192
11BSUoel (Savin, Fontosh, Golyandin)+
19:01
.+
39:45
.+
103:47
+1
149:49
-3....-84332
12ISIT SFU 1 (Vagner, Spiridonov, Nikonirov)+1
29:26
.+
12:18
-5+
62:39
+
219:43
-3....-104344
13Irkutsk STU (Fefelov, Skorobogatov, Chekan)+
10:30
.+
17:50
-2+
80:08
...-2..+5
257:47
4466
14KhSU1 (Dron, Zemlyanikin, Tumoyakov)+
25:35
.+
50:23
.+
144:18
+1
238:58
.....-64479
15ISIT SFU 4: WardRuna (Zaytsev, Shilov, Andreyanov)+
11:13
.+1
36:40
-3+
272:26
+
256:19
.....-84596
16KhSU2 (Popov, Naletov, Bagaev)+3
101:00
.+
107:41
.+
197:04
+1
269:49
.....-124755
17ISIT SFU 6 (Okishev, Skripkin, Postovalova)+1
21:18
.+
38:30
.+1
131:37
......-163231
18ISIT SFU 5 (Petrov, Mertsev, Assaulyanov)+
42:58
-5+1
80:57
.+2
235:28
-2.....-53419
19United SFU (Simonov, Ryabikin, Maruschak)+2
121:59
....+
193:47
......2355
20Krasnoyarsk SPedU (Strelnikova, Stankovskii, Gilyazov)+4
218:35
.+
98:08
........-182396
21Transbaikal State University (Lomov, Perfiliev, Baklanov)+3
29:19
.+4
249:30
-18-2..-2....2418
22Khakas TI SFU (Gorbik, Maynagashev, Strogiy)-4.+1
173:46
.........1193
23IUBPE (Kuzmenko, Vetlugin, Nechkin)-3...........00
Total runs45133331252829116211132
Accepted21121018160000010
Rejected2412123171229116211122
First Accept9:58294:0310:2848:2844:2539:32
Last Accept218:35294:03249:30272:26269:49257:47