ICPC 2018-2019, NEERC, Kazakhstan Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1Kazakh-British Technical University 1 (Amanov, Zhussupov, Aman)+
7:36
+1
30:45
+
140:56
+
153:46
+
13:21
+
131:56
+
41:25
+1
247:37
+2
75:34
+
49:27
+
33:30
+8
286:18
121445
2Republic physical and mathematical school 1 (Zakarin, Sardarbekov, Dzhankurazov)+
15:31
+
19:25
+1
85:36
+2
93:19
+
35:41
+
167:11
+
27:34
+1
226:54
+2
143:59
+1
54:58
+
44:18
-6111048
3International IT University 1 (Kuanyshbay, Baimukanov, Satylkhanov)+
10:42
+1
23:54
+
55:52
-6+
32:10
+
183:59
+
74:43
.+1
241:08
+
85:17
+
47:10
.9790
4Nazarbayev University 1 (Omarov, Batyrkhan, Kairly)+
20:29
+
52:09
+
205:50
+3
242:54
+
41:44
-2+
33:57
.+
118:40
+
86:01
+
26:22
-29883
5Kazakh-British Technical University 2 (Kenen, Omarov, Akhanov)+
9:18
+1
22:35
-3.+1
27:09
+
299:13
+
67:48
.+
62:45
+4
176:55
+1
37:04
.8839
6Nazarbayev University 2 (Manabayev, Aitzhanov, Ilyassov)+
25:51
+1
30:42
..+
53:55
+
225:23
+
21:18
.+1
293:10
+1
201:45
+1
73:23
.81001
7Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Bekmaganbetov, Sharipov, Askergali)+
43:27
+
36:05
..+
26:13
.+
68:58
.+
144:53
+
89:15
+
55:20
-67461
8Nazarbayev University 3 (Iyembergen, Asmatullayev, Khassen)+
14:38
+1
37:06
-3.+
26:00
.+
65:30
-7+1
178:07
+1
139:56
+1
71:33
.7610
9Nazarbayev University 6 (Aluadin, Rakhmatullin, Khaireden)+
37:02
+1
56:33
..+1
41:26
.+
67:41
.+2
238:48
+
90:40
+
63:31
.7672
10Kazakh-British Technical University 5 (Ayapbergen, Kali, Bolatbekov)+
25:07
+
41:23
..+1
43:29
.+
56:44
.+1
284:51
+1
118:22
+
49:38
-27676
11Nazarbayev University 4 (Bolatov, Sariyev, Temir)+
19:59
+
54:50
..+
68:41
.+
108:56
.+
241:05
+
181:11
+
37:36
-37708
12Kazakh-British Technical University 4 (Aimagambetov, Zhumashev, Kussainov)+
28:02
+
44:59
..+
10:06
+1
151:50
+
51:42
..+6
296:09
+
83:56
.7803
13Nazarbayev University 10 (Suleimenov, Khuzyakhmetova, Adambek)+
34:38
+
22:52
..+1
51:29
.+
75:49
-2+
258:29
+1
137:06
+2
192:03
.7849
14Nazarbayev University 19 (Tarpanov, Ilyas, Khamiyev)+
13:47
+
62:03
..+3
137:04
.+
77:11
.+
220:34
+
165:53
+2
99:13
.7873
15Kazakh-British Technical University 6 (Okas, Ormanov, Balzhanov)+
14:51
+
27:35
..+
108:29
.+2
214:47
.+
160:10
+
260:06
+
98:35
.7921
16International IT University 2 (Tussupbekov, Khlynovskiy, Chesnokov)+1
38:29
+1
61:47
.+
169:56
+1
102:07
.+
138:23
.-8+
285:47
+
81:47
.7934
17Nazarbayev University 7 (Yussupov, Kozhakhmet, Batyrbek)+
80:33
+2
49:50
-2.+3
129:11
.+
159:53
.+
88:34
+1
231:16
+5
228:39
.71184
18Kazakh-British Technical University 3 (Kozhakhmetov, Nuptebek, Seitzhan)+
14:29
+1
39:54
..+
23:34
-1+1
90:10
..+1
140:20
+
30:48
.6396
19Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Zhussupov, Abdilmanov, Nogayev)+
26:52
+
56:40
..+
43:07
.+
91:43
..+
144:05
+2
98:35
.6498
20International IT University 3 (Oral, Auganov, Sarsenov)+
20:51
+2
63:50
.-5+
41:01
.+
103:43
.-2+1
141:21
+1
88:30
.6536
21Kazakh-British Technical University 9 (Baigenzhin, Khinatolla, Absatov)+
7:58
+
38:04
.-21+
41:40
.+
47:02
..+2
199:29
+4
105:38
.6557
22Nazarbayev University 5 (Muryshkin, Maratkhan, Jubatyrov)+
31:46
+
42:23
..+
60:08
.+
83:50
..+1
119:00
+3
162:50
.6577
23Kazakh-British Technical University 7 (Tulebayeva, Prenov, Toremuratuly)+
15:03
+
50:23
-1.+3
123:59
.+
30:39
.-5+2
167:46
+2
112:53
.6637
24Kazakh-British Technical University 27 (Zhaskairatov, Mirzagaliyev, Baudinbay)+1
74:51
+
82:39
..+
76:38
.+
88:37
..+
222:11
+
124:02
.6686
25Kazakh-British Technical University 8 (Safargaliyev, Abdullayev, Utebaliyev)+
25:09
+1
55:33
..+1
92:40
.+2
86:10
..+1
219:17
+1
129:14
.6726
26Kazakh-British Technical University 12 (Dairov, Sabit, Saidagali)+
25:10
+3
216:22
..+
48:48
.+
114:09
..+1
203:47
+
121:28
.6807
27Kazakh-British Technical University 10 (Supiyev, Turmukhanbet, Yesbay)+
69:56
+
25:19
-1.+3
137:32
.+2
72:45
..+3
247:46
+1
123:46
.6853
28Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Azatov, Vagner, Ponamaryov)+
54:04
+1
29:37
..+
89:56
.+
247:13
..+
284:25
+3
181:53
.6964
29Suleyman Demirel University 2 (Yernat, Sapayev, Maraimov)+3
93:20
+
38:32
..+5
116:01
.+
120:33
..+3
234:49
+
178:30
.6999
30Nazarbayev University 17 (Aimenov, Zhursinbek, Kuanysh)+
25:04
+3
133:57
..+2
119:28
.+
159:55
..+
183:54
+7
267:19
.61126
31Nazarbayev University 9 (Konstantinov, Almas, Nabiyeva)+
25:46
+
189:26
-1-2+
233:49
.+
234:28
..+
232:37
+
235:16
.61148
32International IT University 4 (Abdrashim, Bakhoduri, Abdysalam)+5
179:39
+2
69:16
..+
107:20
.+1
245:13
..+1
297:44
+1
210:07
.61307
33Karaganda State Technical University 1 (Daukishov, Kim, Velinskiy)+
17:03
+
28:11
..+
44:05
.+1
147:14
...+4
114:49
-15450
34Kazakh-British Technical University 28 (Temirbay, Umarov, Kurmanbay)+
30:36
+1
77:56
..+
53:51
.+
164:33
..-3+1
124:57
.5488
35Kazakh National University named Al-Farabi 3 (Mambetniyazov, Yerimbetov, Kutlymurat)+
24:06
+1
10:00
..+1
69:28
.+1
271:26
-3.-4+1
129:59
-25583
36Suleyman Demirel University 1 (Lekerov, Sovet, Yerlan)+1
33:44
+1
76:26
..+
102:27
.+
151:57
..-2+2
227:57
.5669
37Nazarbayev University 20 (Mussagali, Almukhan, Seit)+
20:57
+
44:00
..+
182:16
.+
231:09
..-2+2
178:05
.5695
38Nazarbayev University 8 (Mussa, Seilkhanov, Ginet)+1
27:59
+2
115:09
..+
79:02
.+1
134:05
...+3
205:47
.5700
39Kazakh-British Technical University 11 (Duskaliyev, Bekbayev, Li)+
27:16
+1
172:27
..+
127:19
.+
152:28
...+
243:51
.5741
39Nazarbayev University 26 (Kunzhol, Babanov, Azimkhan)+1
72:06
+
89:58
..+
188:58
.+
171:36
..-3+2
161:45
.5741
41Nazarbayev University 16 (Dairabay, Doskul, Baisyn)+
54:31
+3
135:51
..+1
193:55
.+
224:01
...+1
249:04
.5955
42Kazakh-British Technical University 15 (Beshimov, Smailov, Ospanova)+1
83:18
+3
167:37
..+
149:05
.+
134:33
...+8
232:59
.51005
43Nazarbayev University 21 (Kazbek, Shakipov, Turysbek)+
45:08
+
27:27
..+
69:53
.+
113:53
..-2-6.4254
44Aktau State University named after Sh. Yessenov 2 (Zhantileuov, Sarsenbek, Kassanov)+
38:37
+1
47:40
..+1
73:28
.-23...+
104:14
.4302
45Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Zakrikchinov, Tleubergenov, Abdikalikova)+
96:26
+
19:00
..+
127:16
....-8+
263:15
.4505
46Karaganda State Technical University 3 (Lekhman, Tissen, Omar)+1
56:03
+
132:25
..+1
112:15
.+
205:02
...-3.4545
47Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Pulanbekov, Nagmetulla, Orynbassar)+
52:09
+
52:49
.-2+6
199:01
.....+2
155:25
.4618
48Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Tashkyn, Taspolat, )+
24:08
+2
108:54
..+2
196:31
.+1
247:13
...-1.4675
49Nazarbayev University 18 (Zeinulla, Sultanov, Bekbayeva)+
37:03
+1
99:20
..-4.+
192:14
...+2
292:47
.4680
50International IT University 5 (Shataev, Mikhalko, Yestemessov)+
66:37
+
56:29
..+12
267:32
.-1...+1
129:53
.4778
51Kazakh-British Technical University 16 (Musaev, Duisen, Sarybayev)+
43:51
+3
128:55
..+5
296:17
.-1...+6
195:01
.4942
52Nazarbayev University 11 (Alimbay, Azimov, Umetov)+
32:31
+
82:59
....+2
246:18
...-11.3400
53Nazarbayev University 24 (Akhynov, Khalimov, Turtayev)+
25:19
+1
124:26
..-4.+1
236:24
.....3425
54International IT University 8 (Kurbanali, Ziyatbek, Baimbet)+
32:58
+2
244:55
..+
128:45
.....-5.3444
55Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Yessenbayev, Amandos, Sultan)+
27:03
+
125:38
-2.-7.-1...+1
289:07
.3461
56Nazarbayev University 13 (Otaniyozov, Amantayev, Semedyarov)+2
21:59
+1
144:46
..-3.-2...+3
212:59
.3497
57Nazarbayev University 12 (Nazir, Kaldykhanov, Issatayev)+
27:25
+1
213:48
.-1+
265:09
.-1-3....3525
58Eurasian National University (Zhumagaliyev, Damysbek, Zhalelov)+
36:30
+3
205:16
..+4
154:51
.......3535
59Kazakh-British Technical University 13 (Karasayev, Dyussyumbayev, Baqytnuruly)+
19:23
-2..+4
155:33
.-1...+10
292:29
.3746
60Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Tashkyn, Taspolat, Usen)+6
67:43
+
238:10
..+4
296:14
.......3801
61Aktau State University named after Sh. Yessenov 1 (Junebayev, Amangos, )+1
120:30
+7
286:27
..+6
221:33
.....-4.3907
62Kazakh National Technical University named Satpayev 2 (Sapargaliev, Sejtmat, Tasybekov)+1
77:22
+3
72:02
.-10........2229
63Kazakh-British Technical University 19 (Abdykarim, Kokpanbayev, Shakirtkhanov)+1
52:55
...+
203:23
.......2275
64Kazakh National Technical University named Satpayev 1 (Dauletya, Tүjmebay, Daniyanov)+2
55:39
+2
147:18
..-5.......2282
65Semipalatinsk State University named Shakarim 2 (Oralbayev Ernar)+
135:43
+
159:45
..........2294
66Suleyman Demirel University 4 (Akhmetkerey, Bersugir, Khuan)+1
130:54
+2
143:14
..-1.......2333
67Semipalatinsk State University named Shakarim (Oralbaev, Sumbembaev, Mellatova)+
173:09
+
222:38
-2-4-1.......2395
68Suleyman Demirel University 5 (Akilbek, Parmanov, Gaidarov)+4
138:06
+1
193:48
.-1........2431
69Suleyman Demirel University 3 (Satemirov, Baigarayev, Mustakhov)+1
111:47
+6
266:36
....-2.....2517
70Kazakh-British Technical University 14 (Kozhakova, Alipbayev, Suleiman)+
27:03
...-1.....-3.127
71Karaganda State University named Buketov (Erkin, Daku, Sarsembaev)+
28:38
-2..-2..-3....128
71Nazarbayev University 22 (Biman, Kudaibergen, Toktassyn)+
28:25
..-6........128
73Kazakh-British Technical University 18 (Bolat, Nassyrkhan, Zhumagaziyeva)+
29:22
-2.-1-2.......129
74International IT University 20 (Kairliev Alibek, Kenes Bainur, Sultan Kuanysh)+
38:27
...-5.......138
75International IT University 7 (Kalibek, Sartayev, Sariyev)+
41:47
...........141
76Kazakh-German University (Batov, Shlegel, Stukalova)+1
28:14
..-2..-1...-1.148
77Nazarbayev University 23 (Akylbekov, Shaiholla, Chan)+
49:11
..-3-6.-4...-1.149
78International IT University 18 (Assem, Yerden, Alisher)+
60:23
...........160
79International IT University 11 (Kairat, Sembi, Kuatbek)+
65:14
...........165
80International IT University 14 (Abutalip, Қyryқbaev, ZHanazhan)+1
46:30
..-4-2.....-3.166
81Kazakh-British Technical University 17 (Sidakina, Omarov, Baibolatova)+2
33:18
...-5.....-7.173
82Kazakh-British Technical University 22 (Khibadullin, Shakabayev, Mukhametkazin)+
74:30
...-19.-2.....174
83International IT University 23 (Makubek Narkozy, Merkebaiuly Medet, Pazyl Erbolat)+
76:32
...........176
84International IT University 21 (Abdolla, Zhumabek, Namiyaly)+1
65:16
...........185
85International IT University 22 (Zhubaniazov Sultan, Baimbet Daurzhan, Nurlan Daryn)+1
69:09
...........189
86International IT University 9 (Uteshev, Salimzhan, Madyshanov)+
108:31
...........1108
87Kazakh-British Technical University 20 (Eldes, Kairatuly, Seifulla)+2
70:49
-5..-2.....-1.1110
88International IT University 26 (Moldakhmet Assel, Sultanova Nazerke, Shabdanbek Moldir)+
113:54
...........1113
89Kazakh Natianal University named al-Farabi 6 (Sabit, Kanat, Rүstem)+2
74:54
...........1114
90International IT University 25 (Bolatov Dias, Serikbay Duman, Turganbai Sabyrzhan)+
123:59
...........1123
91International IT University 24 (Dauytbekova Meruert, Berdigalieva Albina, Satyshova Dana)+
127:40
...........1127
92Pavlodar State University named S. Toraigyrov 1 (Myssak, Myssak, Khodyrev)-2.....+
169:12
.....1169
92International IT University 15 (Bolatzhanuly, Kelsingazin, Baidulla)+4
89:56
...-4.......1169
94International IT University 17 (Amirzhan, Alikhan, Kuanysh)+1
150:18
...........1170
95Kazakh-British Technical University 23 (Assimov, Mynbay, Ganiyev)+4
104:18
...........1184
96Kostanay State University named A. Baitursynov (Kulmahan, Tulegenov, Manakov)+5
99:34
..-2-2.-1.....1199
96Narxoz University 1 (Mambetkulov, Orynbayev, Beibitova)+2
159:18
-1..........1199
98International IT University 19 (Demeubaeva, Blmzhorova, Kuandyk)+4
130:49
...........1210
99Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 1 (Miroshnikov, Kyzdarbekov, Simonov)-1.....-2.....00
99Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 2 (Timuruly, Melis, Akashov)............00
99Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 3 (Ten, , )............00
99Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 4 (, , )-2...........00
99Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 5 (, , )-2...........00
99Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 6 (Ksovreli, Svanidze, )............00
99International IT University 6 (Shaizhan, Alibek, Rsaliyev)-6...........00
99Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 1 (Ptitsyn, Spitsyn, Zhukov)............00
99Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 2 (Weber, Bugayets, Almambetov)............00
99Karaganda State Technical University 2 (Axanov, Saden, Seitkaliyev)-1...........00
99Kazakh National University named Al-Farabi 1 (Abilov, Bektursyn, Toyekin)-3...........00
99Kazakh National University named Al-Farabi 2 (Kabyken, Mukhambetov, Tolekov)............00
99Kazakh National University named Al-Farabi 4 (Khodzhabekov, , )............00
99Kazakh-British Technical University 21 (Imangaly, Nugmanova, Atabay)............00
99Kazakh-British Technical University 25 (Akhmetov, Temirbek, Ospan)-12-2..........00
99Kazakh-British Technical University 26 (Ramazan, Kurmangali, Zhussipov)-8...........00
99Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Gazizov, Korobov, Bolotnikov)............00
99Military Engineering Institute of Radioelectronics and Communication (Segizbay, , )............00
99Narxoz University 2 (Azizov, Mordacheva, )............00
99Nazarbayev University 14 (Sapraliyev, Smagulov, Amirkhanov)............00
99Nazarbayev University 15 (Amangeldiyev, Mukashov, Sagynov)............00
99Nazarbayev University 25 (Kaspakov, Yeskabyl, Sakenov)............00
99Nazarbayev University 27 (Yeltayev, Shamil, Zhanbek)............00
99North Kazakhstan State University (Kurmashev, , )............00
99Pavlodar State University named S. Toraigyrov 2 (Sabitov, Kadyrbay, Karayev)............00
99South Kazakhstan State University named M. Auezov (Kenzhebayeva, , )-2...........00
99The Institute of New Information Technologies at KSUCTA (Boiutov, , )............00
99International IT University 12 (Marlan, Lepsybaeva, Kumarbek)............00
99International IT University 13 (, )-3...........00
99Kazakh National Technical University named Satpayev 3 (Zaurbekov, Kemalov)....-2.......00
99International IT University 16 (Smagulov, Kadirov)-2...........00
Total runs24316021812091010723409119231
Accepted9967445865021534521
Rejected14493177715145721255714030
First Accept7:3610:0055:5293:1910:06131:5621:18226:5462:4549:2726:22286:18
Last Accept179:39286:27205:50242:54296:17299:13294:32247:37293:10297:44298:29286:18