ICPC 2018-2019, NEERC - Northern Eurasia Finals. Siberian and Far-Eastern Site

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLM=Time
1Novosibirsk SU 1 (Arkhipov, Mokrousov, Matveev)+3
230:09
...+3
79:39
+4
224:00
+
77:07
....+
34:06
+
290:56
61134
2Irkutsk SU 2 (Latyshev, Antonov, Chumachenko)+
256:51
...+
92:39
+
112:36
+
37:51
....+
23:37
-15520
3North-Eastern FU (Khovrov, Artamonov, Khokholov)-2...+3
48:20
+3
89:08
+
30:40
...-1+
21:39
+7
199:29
5647
4Altai STU 1 (Ananev, Fast, Lozhkina)....+
91:24
+2
189:18
+
49:43
....+
13:05
-54382
5I of Math and CS Siberian FU (Durakov, Sukhikh, Bachurin)-10...+1
132:43
+
108:46
+1
57:26
....+
55:19
.4392
6Novosibirsk STU 2 (Kim, Tolstobrov, Sychev)-3...+
97:54
+2
165:35
+
31:33
....+1
76:56
.4429
7Altai STU 4 (Rusakov, Kozlov, Avanesyan)....+
85:22
+1
194:16
+
109:41
....+
36:12
.4444
8Novosibirsk SU 6 (Kozlov, Naumenko, Karpovskii)....+
63:38
+
130:44
+2
198:46
....+
70:29
.4501
9Novosibirsk SU 2 (Filippov, Bykova, Bykova)+2
296:07
...+
102:39
.+
46:41
....+
22:59
.4506
10Novosibirsk SU 3 (Plyusnin, Kazak, Lozhnikov)-3...+
142:18
+
181:04
+1
114:45
....+1
45:37
.4522
11Novosibirsk SU 4 (Vaulin, Vlasov, Maksakovsky)....+1
62:07
+2
268:26
+1
98:29
....+
48:58
.4556
11I of Space and IT Siberian FU 3 (Podreshetnikov, Dalinkevich, Halturin)....+4
118:15
+
196:44
+
97:36
....+
65:55
.4556
13I of Space and IT Siberian FU 1 (Garbart, Saenko, Kislov)....+
132:44
+6
247:08
+1
27:31
....+1
73:36
.4639
14Tomsk SU of CSR 1 (Tarabukin, Chernykh, Itskov)+4
188:55
...+1
127:39
-5+5
93:35
....+1
29:23
.4657
15Buryat SU 3 (Vanchikov, Chimitov, Ochirzhapov)....+
99:59
+
268:36
+5
213:39
....+1
127:03
.4827
16Tomsk PU 2 (Babichev, Liao, Chursina)+5
225:48
...+2
105:19
.+5
254:12
....+1
57:36
.4901
17Far Eastern FU 3 (Batrakov, Gusarov, Shchurov)-1...+1
103:09
-4+
61:39
....+
20:27
.3204
18Siberian SUTI 1 (Komarevtsev, Pletyuhin, Yun)....+
52:31
-11+
80:44
....+3
35:48
.3227
19Tomsk PU 1 (Komarov, Pestova, Rybachenko)-1...+2
74:52
-6+1
73:53
....+
23:37
.3230
20Siberian S Trans U (Petrov, Modelov, Pozdnyakov)....+1
51:30
-50+
87:52
....+
102:24
.3260
21Far Eastern FU 2 (Babich, Zubarev, Dobrynin)-1...+
90:08
-52+1
66:22
....+2
52:38
.3268
22Tomsk SU 1 (Grudinin, Berzin, Fibe)....+1
119:13
-8+2
92:28
....+
38:08
.3309
23Novosibirsk SU 5 (Stryapkov, Kashirskiy, Kononov)....+2
53:46
-2+
114:48
....+1
92:02
.3319
24Tomsk PU 4 (Kharzheev, Balzhanov, Buldaev)....+
168:10
-15+
82:53
....+2
30:48
.3320
25Irkutsk NRTU 2 (Dedkov, Skorobogatov, Chekan)....+
153:09
-2+
65:15
....+1
87:09
.3325
26Altai STU 2 (Galkin, Kozlov, Kozlov)....+1
114:28
-8+
171:33
....+
76:05
.3381
27Siberian SUTI 2 (Ili, Varnakin, Boldakov)....+
165:53
-1+3
127:19
....+
36:39
.3388
28Buryat SU 1 (Badagarov, Guslyakov, Batalov)-3...+2
157:26
.+1
121:46
....+1
34:29
.3392
29Tomsk PU 3 (Rakhmonkulov, Savchenko, Mnatsakanyan)....+
168:42
-12+1
124:58
....+3
48:19
.3420
30Omsk SU 1 (Sakhno, Skripov, Magdin)....+4
183:52
-1+
79:47
....+
96:51
.3438
31Tomsk SU 2 (Vygon, Odilov, Piskunov)-2...+
37:28
.+5
202:16
....+1
86:27
.3445
32Kyrgyz-Russian Slav U 3 (Abdkarimov, Shamudinov, Aldaiarov)....+
126:17
-17+3
156:53
....+2
68:12
.3450
33Rubtsovsk Ind I (Nagih, Nagih, Lunev)....+5
149:46
.+1
176:24
....+2
82:56
.3567
34Novosibirsk STU 1 (Utyuganov, Kozhekin, Sheprut)....+2
260:22
.+4
144:18
....+1
84:01
.3628
35Irkutsk SU 3 (Sosnerzh, Mironenko, Volkova)...-2+
57:34
-4+8
242:22
....+4
128:54
.3667
36Kyrgyz-Russian Slav U 4 (Bubnov, Tropeyko, Abdirazakov)....+4
74:51
.+6
274:43
....+1
103:33
.3671
37Irkutsk SU 1 (Demakov, Taglasov, Bovkun)....+4
224:37
-7+1
261:05
....+3
75:12
.3720
38Khakas SU (Naletov, Borgoyakov, Kot)....+8
213:39
.+4
274:01
....+
49:56
.3776
39Omsk SU 2 (Buchinsky, Kovalev, Shipitsin)....+
46:42
......+
130:00
.2176
40East-Siberian SU of Tech and Mgmt 1 (Tsyrendorzhiev, Badaev, Veselov)....+2
95:56
.-14....+
42:57
.2177
41Altai STU 3 (Ushakova, Zhuikov, Shulga)....+
174:23
.-4....+4
111:20
.2365
42Norilsk S Ind I (Galkov, Melnik, Vdovina)-1...+
101:44
......-1.1101
43I of Space and IT Siberian FU 2 (Kapitonov, Korneev, Apanasenko)....+1
123:47
.-3....-11.1143
44Vladivostok SU of Economics and Service 1 (Turtygin, Artemeva, Cherdantseva)....+2
183:38
.-7......1223
45Novosibirsk S Ped U (Kuznecov, Belikov, Kirilenko)....-5......+5
171:30
.1271
46Khakas TI of Siberian FU (Abolentsev, Yatsutko, Lentsov)....+5
225:56
.-3......1325
47Irkutsk NRTU 1 (Ushakov, Kuroptev, Litvintsev)....+53
293:32
......-2.11353
48Transbaikal SU (Gomboev, Melumyan, Chumilin)......-2......00
48Yugra SU (Baluev, Zavyalov, Kovalnogov).............00
48East-Siberian SU of Tech and Mgmt 2 (Brizhatyy, Tsyrempilon, Filippov)......-2....-7.00
48Siberian SUTI 3 (Afanasiev, Kiselev, Renjov).............00
Total runs46002167239136000110915
Accepted50004613380000422
Rejected410021212269800016713
First Accept188:5537:2889:0827:3113:05199:29
Last Accept296:07293:32268:36274:43171:30290:56