ACM ICPC NEERC
Welcome to the Northeastern European Regional Contest 2013!

NEERC 2013 will took place in St. Petersburg, Barnaul, Tbilisi and Tashkent on November 30 - December 1, 2013.
Final Standings
Problems
Tests and jury solutions for all problems
Photos from event
The following teams advance to World Finals!
 • SPb SU 4 (Kunyavskiy, Egorov, Suvorov)
 • Moscow SU 1 (Pyaderkin, Evstropov, Omelyanenko)
 • Saratov SU 1 (Agapov, Fefer, Kudasov)
 • Ural FU 1 (Mukhametianov, Merkurev, Krasnoselskikh)
 • Moscow IPT 2 (Mashrabov, Rukhovich, Chebanov)
 • NRU HS of Econ 1 (Alipov, Kolupaev, Kouprin)
 • SPb NRU ITMO 1 (Vasilyev, Bardashevich, Minaev)
 • Kaunas TU (Ciakas, Kusas, Pranckaitis)
 • Petrozavodsk SU 1 (Ioffe, Shapovalov, Filev)
 • Izhevsk STU 1 (Smirnov, Burlakov, Sutygin)
 • MSU Tashkent 1 (Bistrigova, Sitdikov, Soliev)
 • Latvia U 1 (Vihrovs, Vilcins, Senko)
 • Belarusian SU 1 (Kolesau, Hrytskevich, Nekrashevich)
 • Nazarbayev U 2 (Dikhanov, Kanapin, Zhaxybay)
 • Novosibirsk SU 1 (Beloshapko, Zaytcev, Stenenko)
 • International IT U 1 (Chzhen, Kutybaev, Bolshakov)
 • Moscow SI of Steel and Alloys 2 (Kofman, Ovchinkin, Lopukhov)