ACM ICPC NEERC
Welcome to the Northeastern European Regional Contest 2014!

NEERC 2014 takes place in St. Petersburg, Barnaul, Tbilisi and Tashkent on December 6-7, 2014.
Problems
Final Standings
Official tests
Generators and jury solutions
All runs
Slides for problems review
Video for problems review

The following teams advance to World Finals!
 • SPb ITMO University 1 (Korotkevich, Minaiev, Vasilyev)
 • Moscow State University 1 (Evstropov, Pyaderkin, Omelyanenko)
 • Moscow Institute of Physics and Technology 5 (Kuzmichev, Surin, Pershakov)
 • Saratov State University 2 (Svechnikov, Frolov, Los)
 • SPb State University 4 (Gordeev, Sayfutdinov, Simonov)
 • SPb Academic University 1 (Akimov, Karpov, Sluzhaev)
 • Belarusian State University 1 (Hrytskevich, Kolesau, Nekrashevich)
 • Belarusian SU of IR 2 (Tanasiuk, Berezhnov, Astashkevich)
 • NU of Science and Technology MISiS 1 (Skoryukina, Chernov, Bulatov)
 • Free U of Tbilisi 1 (Mandzulashvili, Guliashvili, Svanidze)
 • Moscow Aviation Institute 1 (Mishonov, Belousov, Yushchenko)
 • Belarusian State Economic University (Charnevich, Stsepa, Sashcheka)
 • Higher School of Economics 2 (Mokriy, Trofimov, Sayranov)
 • Kazan Federal University (Gainitdinov, Butin, Yamilov)
 • Nazarbayev University 2 (Kanapin, Zhaxybay, Dikhanov)